Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli tasuta täienduskoolitus

11. okt. Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli tasuta täienduskoolitus


Heino Elleri nim Tartu Muusikakool kutsub osalema tasuta täienduskoolitusel 

Kuidas teha muusika õppimine huvitavaks algõppes? 

19.-20. oktoober, 23.-24. oktoober

Sihtrühm: õpetajad vanuses 50+ ja huviringide juhendajad, kellel puudub erialane tasemeharidus.

KOOLITAJAD JA AJAKAVA:

19. oktoober
10.00-13.15 Terje Heido-Rosenberg, digivahendid solfežotunnis - kas, kui sageli, milleks ja miks ka mitte?
13.45-17.00 Hanne Närhinsalo, laul ja mäng kui töövahend (tõlge eesti keelde)

20. oktoober
10.00-17.00 Hanne Närhinsalo - improvisatsioon kui töövahend, rütmika, heliteos kui töövahend, orff-pedagoogika baasil õpetamine ja töömeetodid (tõlge eesti keelde)

23. oktoober
11.00-18.00 Maria Listra - muusiku artistlikkus läbi draama

24. oktoober
10.00-17.00 Aave Hannus - esinemispsühholoogia, kui harjutamisest ei piisa!

Registreerumine ja täpsem informatsioon koolituse kohta: Virge Prank-Vijard