Digiõppevaramu õppematerjalide küsitlus

18. mai Digiõppevaramu õppematerjalide küsitlus


Hea õpetaja, palun osale KÜSITLUSEL

Küsitluse tulemused aitavad meil mõista, kuidas gümnaasiumi Digiõppevaramu loodusvaldkonnamatemaatikakunstide valdkonna ja sotsiaalvaldkonna materjale õppetöös kasutatakse ja kuidas saaksime neid materjale paremaks teha.

Lugupidamisega

Mirjam Puumeister
õppevara peaspetsialist 

üldhariduse valdkond
Haridus- ja Teadusministeerium
+372 53088445 / 7350239

 mirjam.puumeister@hm.ee