E-õppematerjalid

Avalikuks kasutamiseks on hetkeolukorda silmas pidades muudetud Eesti Muusikaõpetajate Liidu lehel sektsioon "Õppevara". Alajaotusest "E-õppematerjalid" on muusikaõpetajatele kasutamiseks lisatud kehtestatud autoriõigustega kooskõlas e-õppematerjalid (mitte e-õppe materjalid).

NB! Hetkeolukorras avanevad E-koolikotis ka viirutatud materjalid, millele on lisatud teave "Materjalil puudub kogumiku avalikustamiseks sobiv litsents"

 • Noodikirjutamisprogramm Noteflight.com
  Videojuhendid:
  *Partituuri loomine. Partituuris ühe rea kustutamine: vaata
  * Taktimõõdu ja helistiku muutmine: vaata
  * Nootide sisestamine. Taktide lisamine. Taktide kustutamine: vaata
  * Teksti lisamine. Faili / töö jagamine: vaata

 • Koor ja kooriliigid
  Teema kokkuvõtteks Quizizz.com keskkonnas interneti-testi tegemise näidis (seotud autori postkastiga). Õpetaja peab õpilaste töödest tagasiside saamiseks oma kontole keskkonda sisse logima ja materjalist duplikaadi tegema. Õpilane/õpetaja saab harjutamiseks mängida või tutvuda, kui vajutada nupule "Solo Game".
  Mare Hallop on 2015. aastal loonud Quizizz.com keskkonna kasutusjuhendi: vaata
  Eestikeelne videojuhend Youtubes: vaata

 • Vanema rahvalaulu ehk regilaulu teema ülevaade
  Sisaldab muusikanäidetaga mõistekaarti regilaulust mindomo.com keskkonnas: sõnad, meloodia ja esitus ning põhiliigid.

 • Vanema rahvalaulu ehk regilaulu teema test quizizz.com keskkonnas. Õpetaja saab oma kontole "dubleerida" ja soovi korral küsimusi lisada või kustutada. Läbimänguks "Solo game". Keskkond võimaldab saata testi õpilastele tagasiside saamiseks õpetaja poolt määratud ajal vastamiseks.

 • Eesti rahvapillid
  Padlet.com keskkonnas saab ülevaate eesti rahvapillide liikidest. Kuulamiseks lisatud muusikanäited lehelt http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/ee/index, pilldid ERMi, ETMM ja pillimeister Tarmo Kivisilla fotokogust.

 • Eesti rahvapillid
  LearningApps.org keskkonnas test: pillide pildid vastavusse nimedega. Pillide pildid on ERMi ja pillimeister Tarmo Kivisilla kogudest

 • Eesti rahvapillid
  LearningApps.org keskkonnas ülesanne: pillide kohta käivad mõistatused "lohista" kokku pilli pildiga.