E-õppematerjalid

22. märts E-õppematerjalid


Avalikuks kasutamiseks on hetkeolukorda silmas pidades muudetud Eesti Muusikaõpetajate Liidu lehel sektsioon "Õppevara" E-õppematerjalidE-õppematerjalid

22. märts E-õppematerjalid


E-õppematerjalid

Avalikuks kasutamiseks Eesti Muusikaõpetajate Liidu lehel sektsioon "Õppevara". Alajaotusest "E-õppematerjalid" on muusikaõpetajatele kasutamiseks lisatud kehtestatud autoriõigustega kooskõlas e-õppematerjalid.


* Ernesaksa videoloeng-kontsert: https://www.youtube.com/watch?v=ouU2JSc-g9U

* Tormise videloeng-kontsert: https://www.youtube.com/watch?v=DqUJAhs9HMo

* Õppematerjalid/küsimustikud, millele on võimalik hindamise hõlbustamiseks saada Ester Pomerantsilt tagasisidena õpilaste parandatud vastused:

Haydn 290

Haydn 290 (lühem)
Beethoven 250
KISUB PISUT TORMISEKS
KISUB TORMISEKS

Ester Mägi 100


Kogumikus on ülesanded, mis toetavad õpiväljundi muusikalise kirjaoskuse saavutamist 1. ja 2. klassi õpilastel: 
*rütmid (veerandnoot ja -paus, kaheksandiknoodid, poolnoot ja poolnoot punktiga);
*2.- ja 3-osaline taktimõõt;
*noodijoonestik ja noodipead noodijoonestikul;
*astmemudeli SO-MI noodipeade värvimine; 
*JO-võti;
*astmed JO, LE, MI, SO, RA noodijoonestikul.
Ülesanded on koostatud valdavalt https://learningapps.org/ ja https://www.liveworksheets.com/ keskkondades. 
Liveworksheets keskkonnas tehtud töölehed võimaldavad kohest tagasisidet õppijatele. Samuti saavad töölehti  kasutada õpetajad õppijate teadmiste kontrollimiseks, kui õpetajal on tehtud Liveworksheets keskkonna kasutajakonto. 

 • 3. klassi muusikahuvilised E-koolikotis
  Kogumiku ülesanded toetavad 3. klassi õpilastel õpiväljundite „eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat“ ning „mõistab oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas“ kinnistamist. 
  * Marss;
  * polka;
  * valss;
  * vokaalmuusika esitajate koosseisud;
  * instrumentaalmuusika esitajate koosseisud;
  * dünaamika.
  Ülesanded on koostatud valdavalt https://learningapps.org/ ja https://www.liveworksheets.com/ keskkondades. 
  Liveworksheets keskkonnas tehtud töölehed võimaldavad kohest tagasisidet õppijatele. Samuti saavad töölehti  kasutada õpetajad õppijate teadmiste kontrollimiseks, kui õpetajal on tehtud Liveworksheets keskkonna kasutajakonto. 

 • Üks lugu. Muusikalugu E-koolikotis
  Kogumiku ülesanded toetavad õpiväljundi muusika kuulamine ja muusikalugu kinnistamist II ja III kooliastmes.
  Ülesanded on koostatud https://www.liveworksheets.com/ keskkonnas:
  *hääleliigid;
  *mõisted ooperist;
  *ooperinäidete tundmine;
  *keelpillid.
  Õppijad saavad töölehti täita iseseisvalt (automaatne tagasiside). Samuti saavad töölehti kasutada õpetajad õppijate teadmiste kontrollimiseks, kui õpetajal on tehtud Liveworksheets keskkonna kasutajakonto.

 • Noodikirjutamisprogramm Noteflight.com
  Videojuhendid:
  * Partituuri loomine. Partituuris ühe rea kustutamine: vaata
  * Taktimõõdu ja helistiku muutmine: vaata
  * Nootide sisestamine. Taktide lisamine. Taktide kustutamine: vaata
  * Teksti lisamine. Faili / töö jagamine: vaata

 • Helisalvestus ja -töötlusprogramm Audacity
  Ingrid Maadvere videojuhendid on avaldatud Koolielu lehel.

 • Koor ja kooriliigid
  Teema kokkuvõtteks Quizizz.com keskkonnas interneti-testi tegemise näidis (seotud autori postkastiga). Õpetaja peab õpilaste töödest tagasiside saamiseks oma kontole keskkonda sisse logima ja materjalist duplikaadi tegema. Õpilane/õpetaja saab harjutamiseks mängida või tutvuda, kui vajutada nupule "Solo Game".
  Mare Hallop on 2015. aastal loonud Quizizz.com keskkonna kasutusjuhendi: vaata
  Eestikeelne videojuhend Youtubes: vaata

 • Vanema rahvalaulu ehk regilaulu teema ülevaade
  Sisaldab muusikanäidetaga mõistekaarti regilaulust mindomo.com keskkonnas: sõnad, meloodia ja esitus ning põhiliigid.

 • Vanema rahvalaulu ehk regilaulu teema test quizizz.com keskkonnas. Õpetaja saab oma kontole "dubleerida" ja soovi korral küsimusi lisada või kustutada. Läbimänguks "Solo game". Keskkond võimaldab saata testi õpilastele tagasiside saamiseks õpetaja poolt määratud ajal vastamiseks.

 • Eesti rahvamuusika Liveworksheet.com
  Tööleht:
  Folkloor. Vanem rahvalaul (üks kuulamisülesanne). Jakob Hurt.

 • Eesti rahvapillid
  Padlet.com keskkonnas saab ülevaate eesti rahvapillide liikidest. Kuulamiseks lisatud muusikanäited lehelt http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/ee/index, pilldid ERMi, ETMM ja pillimeister Tarmo Kivisilla fotokogust.

 • Eesti rahvapillid
  LearningApps.org keskkonnas test: pillide pildid vastavusse nimedega. Pillide pildid on ERMi ja pillimeister Tarmo Kivisilla kogudest

 • Eesti rahvapillid
  LearningApps.org keskkonnas ülesanne: pillide kohta käivad mõistatused "lohista" kokku pilli pildiga.