Eesti Muusikaõpetajate Liidu Suurkogu 24.11.2017

12. nov. Eesti Muusikaõpetajate Liidu Suurkogu 24.11.2017


Eesti Muusikaõpetajate Liidu Suurkogu 24.11.2017

EMTA Kammersaalis

PÄEVAKAVA

9.45 - 10.15       Registreerimine

10.15 - 10.35      Muusikaline tervitus Musamari lastekoorilt Tiina Mee juhendamisel

10.35 - 10.45      Avamine, protokollija valimine, päevakava kinnitamine.

10.45 - 13.15      EMÕ Liidu juhatuse ja laiendatud juhatuse liikmete  aruanded 2015.-2017.a.  tegevusest

 • Kadi Härma - EMÕ Liidu juhatuse esimees
 • Alla Eenma - EMÕ Liidu juhatuse esimehe asetäitja
 • Aive Skuin  - EMÕ Liidu juhatuse vastutav sekretär
 • Ene Kangron - välissuhete valdkonna juht
 • Ester Pomerants - üldhariduse valdkonna juht
 • Kristi Kiilu - noorte muusikaõpetajate valdkonna juht
 • Inge Raudsepp – instrumentaalmuusika valdkonna juht
 • Tuuli Jukk - Orff ´i metoodika valdkonna juht
 • Lydia Rahula - Kodaly metoodika valdkonna juht
 • Karin Muldma - eelkooli muusikaõpetuse valdkonna juht
 • Maia Muldma - vene õppekeelega koolide muusika valdkonna juht
 • Janne Fridolin - koolikooride valdkonna juht
 • Kätlin Puhmaste -  liikmeskonna ja kodulehe haldur

 

13.15 - 14.00      Lõuna EMTA kohvikus

 

14.00 - 14.15      Muusikaline tervitus

14.15 - 14.25      Revisjonikomisjoni aruanne  (Inge Raudsepp, Kalli Rõõmusaare, Heli Roos)

14.25 - 14.45      Põhikirja muudatuste tutvustamine ja hääletamine (ettesaadetud dokumendi alusel)

14.45 - 15.00      Uute auliikmete esitlemine

15.00 - 15.30      Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimised

15.30 - 16.00      Tänamine ja lõpetamine