Eesti Muusikaõpetajate Liit aastal 2019

24. jaan. Eesti Muusikaõpetajate Liit aastal 2019


Muusikaõpetajate liidu 2019. aasta tegemiste teljeks oli loomulikult laulupidu. Lisaks tavapärasele peoks valmistumisele aasta esimeses pooles, millega oli seotud suurem osa üldhariduskoolide muusikaõpetajatest, algatas EMÕ Liit aasta teises pooles kaks laulupeo-temaatilist projekti.

Oktoobris koostas liit küsitluse koolikooride dirigentidele, mille alusel esitas laulu- ja tantsupeo sihtasutusele kogumi seisukohtadest, ettepanekutest ja ideedest, kuidas edaspidi peoprotsessi koolikooride jaoks ladusamaks muuta saaks.

Teine projekt oli suunatud koolikooride tenoritele – 8 töötoa käigus andis Rahvusmeeskoori laulja Mart Kroon ökonoomse laulutehnika juhiseid rohkem kui 100 lauljale üle Eesti. Ettevõtmine keskendus esialgu vaid tenoritele kui kõige väiksemaarvulisele häälerühmale ja nende vähesus sai töö käigus kinnitust – on mitmeid piirkondi, kus mitmetest eri koolide kooridest üksikute tenorite kokkusaamine osutus logistiliselt võimatuks. Töötubadest osa võtnud lauljad ja dirigendid andsid aga vaid positiivset tagasisidet, mistõttu loodame projekti korrata ning laiendada ka teistele häälerühmadele.

Foto (autor Jaanus Kann): Mart Kroon viimas läbi hääleseade töötuba Tallinna Nõmme Gümnaasiumi tenoritega.

On hea meel, et väärikalt sai tähistatud kahe koolimuusika suurkuju – Riho Pätsi ja Heino Kaljuste – sünnipäevad. Riho Pätsi Koolimuusika Fondi eestvedamisel ja EMÕ Liidu toetusel toimus 25.–26. oktoobrini heliloojale ja muusikapedagoogile pühendatud rahvusvaheline konverents. Fondi tunnustuspreemiad pälvisid sel korral muusikaõpetaja Meeli Nõmme, viiuliõpetaja Kaido Välja, lauluõpetaja Ursel Oja ning helilooja Rasmus Puur. Heino Kaljuste 94. sünnipäeva tähistamiseks toimus 18. novembril aktus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, mille raames anti üle Heino Kaljuste Fondi stipendium Diana Semikovale.

Muusikaõpetajate sügispäevad toimusid sel korral 10.–11. oktoobrini Lääne-Harjumaal (eestvedaja Heli Karu ning Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus). Ligi poolteistsada õpetajat külastas maakonna koole, osales õpitubades ning tutvus kohalike vaatamisväärsustega. Pealkirja „Pärimusest Pärdini“ alla mahtusid nii regilaulud Veljo Tormise kooriseades kui ka Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert Arvo Pärdi keskuses.

Lisaks olid EMÕ Liidus päevakorral alushariduse õppekava uuendamine, muusika süvaõpetuse jätkusuutlikkus, koorijuhtide tasustamise ja kutsetunnistusega seonduvast teavitamine, VÕTA-põhimõtete rakendamine üldhariduskoolis ja paljud muud teemad. Digiõppematerjalide keskkonna E-koolikott muusika valdkonda lisandus mitu uut digikogumikku.

Jaanus Kann, juhatuse esimees