Eesti Muusikaõpetajate Liit aineühenduste koostööseminaril

01. sept. Eesti Muusikaõpetajate Liit aineühenduste koostööseminaril


8.-9. augustil 2017 korraldas SA Innove aineühenduste juhtidele suveseminari "Kohalolek ja mõju". Eesti Muusikaõpetajate Liidu liikmed olid seminaril aktiivsed osalejad. Tartumaa staažikas muusikaõpetaja  Inge Lahtmets viis läbi töötoa, kus ta tutvustas  e- raamatute koostamise võimalusi. Alla Eenma jagas kuulajatele kogemusi koolituspäevade "Praktikult praktikule" korraldamisest Eesti Muusikaõpetajate Liidu volikogu liikmetele. E-Koolikoti ekspertide  paneelis olid liidu liikmetest aktiivsed kaasakõnelejad Ester Pomerants  ja Inge Lahtmets.
SA Innove kokkuvõte seminarist asub aadressil
https://padlet.com/heleriin_joesalu/suveseminar2017 

padlet.com
8. - 9. augustil 2017 toimus haridusühenduste traditsiooniline suveseminar, kus sel aastal võeti fookusesse ühenduste mõju hindamine, kohaloleku kui meelerahu loomisega seotud teemad ja ühenduste kogemuslood sellest, kuidas on nad kaasa aidanud uueneva õpikäsituse rakendumisele. Seminaril käsitleti paralleelselt ka e-Koolikoti korrastamisega seotud teemasid ühendustes tegutsevate e-õppevara ekspertide poolt. Teematubades võeti ühenduste eestvedamisel luubi alla haridusinimestele olulised aruteluteemad.