EMÕ Liidu volikogu töökoosoleku päevakord ja ajakava 15.06.2016

12. juuni EMÕ Liidu volikogu töökoosoleku päevakord ja ajakava 15.06.2016


EMÕ Liidu volikogu töökoosoleku päevakord ja ajakava 15.06.2016
ruum
 A/202

10.00 -10.15

Kogunemine, hommikukohv

10.15 – 12.30

 • Päevakorra tutvustus, koosoleku struktuur – Kadi Härma
 • Tagasivaade hooajale - Kadi Härma
 • Maakondliku, vabariikliku ja rahvusvahelise muusikaolümpiaadi kokkuvõte – Ene Kangron
 • Alushariduse ja lapsehoiu seaduseelnõust, kohtumisest HTM-is – Karin Muldma
 • ÜTK tegevuse ülevaade, tulevik – Kadi Härma
 • EMTA ja TLÜ magistri ühisõppekava – Kristi Kiilu
 • Gümnaasiumi õppeprotsessi kirjeldus – Aive Skuin
 • Õppevara arendus ja konkurss – Ester Pomerants
 • Kodulehekülje uuendused – Kätlin Puhmaste
 • Orff-sektsiooni ülevaade – Tuuli Jukk
 • Õppereis – Inge Raudsepp

12.30 – 13.00

Lõuna EMTA kohvikus

13.00 – 13.50

 • Loeng Idamaa kultuuridest - Peeter Vähi

14.00 – 16.00

 • Maakondade/linnade esindajate ülevaated tegevusest enne saadetud ppt alusel – volikogu liikmed
 • Tänamine - juhatus

 

sama info ka failina: 15.06.2016 Volikogu ajakava