Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli uudised

21. apr. Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli uudised


 1. Avatud uste päev zoom.us platvormil 22. aprillil - REGISTREERI SIIN.


2. Koorijuhtimise jätkuõpe on mõeldud juba töötavale koorijuhile, kes soovib täiendada oma kooriliteratuurilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.  5. taseme õpe sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale.

Õppeaasta lõppeb eksam-kontserdi ja 5. taseme kutseeksamiga.

Tunnid toimuvad kahel päeval nädalas ning on planeeritud vastavalt õpilase võimalustega arvestades nii tema kooliväliseid kohtustusi kui ka töögraafikut. 

Jätkuõpe on 1-aastane õpe, mis koosneb järgnevatest moodulitest:

 • Kooridirigeerimise moodul – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng. Põhirõhk on koorijuhi individuaalsete oskuste edasi arendamisel.
 • Töö kooriga – kooriproovi ettevalmistus ja edukas läbiviimine.                           Põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamisel (praktika toimub väljaspool kooli).
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas – kontserdikorraldus, koori kui organisatsiooni juhtimine.              
 • Valikained – saab valida teiste erialade õppekavade juurest vastavalt oma soovile.

Õppimise eelduseks on keskhariduse ja koorijuht 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu. 5. taseme õpe sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale.

Vastuvõtukatsed toimuvad kahes osas:

 • I osa – lisada link sisseastumisavalduse juurde
  • CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri näitamaks sisseastuja huvi ja põhjuseid, miks soovid õppima asuda koorijuhi eriala
 • II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga, vajadusel ka erialaste oskuste kontroll

Lisainfo - ksenija.grabova@otsakool.edu.ee või  +37256272820.

Konsultatsioonide kohta täpsema info leiad siit.