Konkurss “Loo laulule kaasmäng!”

26. sept. Konkurss “Loo laulule kaasmäng!”


Eesti Muusikaõpetajate Liit koostöös SA-ga Innove kuulutab välja konkursi „Loo laulule kaasmäng!“. Konkursi eesmärgiks on innustada erinevas vanuses noori ja täiskasvanuid looma üldhariduskoolide õpilastele jõukohaseid pillisaateid laulurepertuaari ilmestamiseks. Eeltoodu aitab kaasa õpilaste loovuse arendamisele ning pillimänguoskuse rakendamisele nii muusikaõppes kui ka tunnivälises tegevuses. Oodatud on konkursitööd kõikidele üldhariduskooli vanuseastmetele, neid hinnatakse kahes kategoorias: õpilased ja täiskasvanud. Üks osaleja võib esitada ka mitu tööd. Põnevamate kaasmängude autoreid tunnustatakse Heino Kaljustele pühendatud koolimuusikapäeval novembris 2016. Konkursiks esitatud töid hindab vähemalt kolmeliikmeline žürii.
Konkursi tingimused:
1) instrumentaalse kaasmängu võib luua mistahes laulule;
2) kaasmängu loomisel on soovitavalt eelistatud muusika ainekavas nimetatud pillid, kas:
 Orffi instrumentaarium (rütmi- ja plaatpillid),
 plokkflöödid ja/või kuuekeelsed väikekandled,
 akustilised kitarrid,
 ukuleled või
 muud pillid.
Konkursile esitatud instrumentaalsed kaasmängud avalikustatakse Eesti Muusikaõpetajate Liidu liikmetele liidu kodulehel www.emol.ee .
Konkursil osalemise tähtaeg on 31.10.2016.
Palume saata EMÕ Liidu üldhariduse valdkonna juhi Ester Pomerantsi aadressile (ester.pomerants@gmail.com):
1) laulu originaalnoot, millele on lisatud korrektselt vormistatud kaasmäng;
2) täidetud osalemisvorm

Osalemisvormi leiab siit: Konkurss Loo laulule kaasmäng!