Koolikooride noormeeste koolitus

08. sept. Koolikooride noormeeste koolitus


Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatus soovib kõikidele kolleegidele rõõmsat ja tegusat  alanud õppeaastat!

Et täiustada koolikooride vokaaltehnilist võimekust, algatab Eesti Muusikaõpetajate Liit üle-Eestilise programmi, mille eesmärk on jagada õrnas eas noormestele, kes äsja häälemurde läbi teinud, võtteid ja nippe, kuidas häält säästvalt partiidele läheneda. Kuigi vokaaltehnilist nõu vajavad kõik lauljad, oleme programmi sihtrühmaks valinud esialgu ainult tenorid, kuna nende vähesuse tõttu peavad nad olema eriti osavad ning neil on ka kõige vähem tenoraalseid eeskujusid, sest koorijuhid on enamasti muust hääleliigist.

Oleme läbi viinud kaks tulemuslikku piloot-töötuba Tallinnas ning vahemikus 24. september kuni 5. detsember 2019 saame samasuguse töötoa korraldada seitsmel korral üle Eesti.

Töötoa kirjeldus:

*Läbiviijaks on RAM-i tenor Mart Kroon.

*Üks töötuba kestab 3 tundi, mille käigus räägitakse hingamistehnikast, tehakse harjutusi, lauldakse nii ükshaaval kui ka rühmades. Lauldakse vajalikku repertuaari (nt laulupeo laulud või kindel jõululaul – õpetajate valikul).

*Rühma suurus võiks olla 15–20 tenorit ehk maakonnas võiksid koolikoorid koopereeruda ja ühise aja leida. Töötoad toimuksid koolitundide ajal.

*Töötoa korraldamiseks võimalikud kuupäevad (lähtuvalt lektori võimalustest):

24. september

7. oktoober

17. oktoober (Tallinn või Harjumaa)

11.november

18. november

21. november (Lõuna-Eesti)

05. detsember

*Töötoa kulud kannab Eesti Muusikaõpetajate Liit (lektori töötasu ja transpordikulud, vajadusel ruumide üür), juhul kui osaleva koori dirigent on liidu liige (liikmelisust saab kontrollida siit: https://emol.ee/organisatsioonist/liikmed/).

Soovijatel palume ühendust võtta hiljemalt 16. septembril aadressil elinakaasik@gmail.com ning edastada järgnev info:
1) millised koorid ja umbes mitme lauljaga osaleks;
2) millised valikus olevad kuupäevad on sobivad, milline kellaajavahemik on sobiv;
3) kas teil on olemas töötoa läbi viimiseks sobiv ruum (aula või muusikaklass koos klaveriga) ning kas selle kasutamine on tasuta;
4) juhul kui töötoas osaleb mitme koori lauljaid, kas võõrustav kool saab vajadusel kõikidele osalistele koolitoitu pakkuda;
5) kas on välja pakkuda kaks laulu, mille tenoripartiid kõik töötoas osalejad valdavad (selle võib otsustada ka nädal enne töötoa toimumist)?

Vastavalt soovidele püüame paika panna täpse graafiku.

Programmi korraldab Eesti Muusikaõpetajate Liit kultuuriministeeriumi toetuse abil.

Head!
Elina Kaasik
programmi koordinaator