Lisaerialade omandamine EMTA-s

16. jaan. Lisaerialade omandamine EMTA-s


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskusel on hea meel teatada, et Sihtasutus INNOVE hindas EMTA poolt esitatud taotlusi „ÜLDHARIDUSKOOLI MUUSIKAÕPETAJA LISAERIALA OMANDAMINE” ja „KOOLIEELSE LASTEASUTUSE MUUSIKAÕPETAJA LISAERIALA OMANDAMINE” positiivselt ning nimetatud koolituste läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest.
Koolituste eesmärgiks on luua töötavatele õpetajatele paindlikud võimalused enesetäiendamiseks, üldhariduskooli muusikaõpetaja ja koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja lisaeriala omandamiseks ning selle kaudu täisväärtuslikuks tööeluks. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolitus toetab iga õppija individuaalset arengut lähtuvalt tema eelnevast haridusest ning õpi- ja töökogemusest.

Täpsemalt saab lugeda infokirjadest:

üldhariduskooli muusikaõpetaja lisaeriala omandamise kohta siit

koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja lisaeriala omandamise kohta siit

Registreerimislehed:

üldhariduskooli muusikaõpetaja lisaeriala

koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja lisaeriala

Koolitusel osalemise registreerimislehed saata hiljemalt 5. veebruariks 2019. aadressil tkk@ema.edu.ee.


Ene Kangron
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskuse juhataja