Loovtööde konverents 15.12 Tartus (registreerimine 8.12ni)

04. dets. Loovtööde konverents 15.12 Tartus (registreerimine 8.12ni)


Olete oodatud konverentsile „Loov- ja uurimistööde kaudu huvitava koolini“, mis toimub 15. detsembril Tartus Dorpati konverentsikeskuses.

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad näevad ette põhikooli III astmes loovtöö ning gümnaasiumis uurimusliku või praktilise töö koostamist individuaalse või rühmatööna.

Konverentsi eesmärk on tutvustada loov-, uurimis- ja praktiliste tööde kavandamise, juhendamise ja teostamise kogemusi erinevates kooliastmetes ennekõike ainete vahelise lõimingu kaudu.  Oma kogemusi jagavad loov-, uurimus- ja praktiliste tööde koostamisel põhikoolide ja gümnaasiumide esindajad. Loov- ja uurimustööde olemust ja tähtsust mõtestavad lahti spetsialistid eri elualadelt.

Konverentsi päevakava leiate manusest.

Registreerimine aadressil http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2015-12-15/  kuni 8. detsembrini.
Lisainfo: Inge Raudsepp, inge.raudsepp@innove.ee, 735 0637.

Kava: Konverents_Loov- ja uurimistöödega huvitava koolini_Kava