Music World News 03/2021

08. veebr. Music World News 03/2021


Rahvusvahelise muusikanõukogu bülletään - "Music World News 03/2021" sisaldab muuhulgas ka muusikaõpetust kajastavaid artikleid. Näiteks:

 *) Infotehnoloogia kasutamisest algkooli muusikaõpetuses;

*) Allikad koduseks muusikaõppeks (nii õpilastele kui õpetajatele).