Muusikateraapia kursus „Inimese areng kooskõlas muusikalise keskkonnaga“

24. okt. Muusikateraapia kursus „Inimese areng kooskõlas muusikalise keskkonnaga“


Kursus aitab mõista, kuidas on inimese areng ja muutumine seotud muusika põhielementidega ning muusika muutumisega ajaloos.

Kursusel:

  • Saab teadmisi ja oskusi ealiselt sobiva muusikalise keskkonna loomiseks nii eelkooli ja kooliealistele lastele kui ka täiskasvanu eas.
  • Kuulame ja kogeme erinevate arenguperioodide muusikalist olemust. Lauluame ja improviseerime lihtsate pillidega pentatoonikas.
  • Liigume diatoonilisel heliredelil põhinevate meloodiate juurde ja asume samm-sammulisele teekonnale harmooniasse keerdlaulu laulmisega ruumis ringi liikudes, kogeme erinevaid hingemeeleolusid muusikalises mažooris ja minooris.

Märksõnad: Lapse areng, muusika põhielemendid, pentatoonika, diatooniline heliredel, kaanon ja keerdlaul, muusikaline harmoonia, muusikaõpetus, muusika teraapiline kasutamine, Waldorf muusika curriculum.

Kursus toimub  8. novembril kl 11.00 – 17.15 Rahvakultuuri Keskuses (J.Vilmsi 55, Tallinn)

Osavõtutasu: 40 eurot

Kursuse info ja registreerimine SIIN

Lektor on Karmen Linnamägi.  Karmen Linnamärgi on muusikaterapeut ja –õpetaja Tartu Maarja Tugikeskuses. Ta on õppinud Pennsylvanias (USA) Dorioni Muusikateraapia  koolis antroposoofilist muusikateraapiat. Karmeni huvi on teraapilise muusikalise keskkonna loomine nii lastele kui täiskasvanutele. Ta on läbi viinud koolitusi muusika olemusega seotud teemadel.

Küsimuste korral võtke ühendust: Leelo Viita, leelo.viita@rahvakultuur.ee, 58507506

Leelo Isidora Viita

Rahvakultuuri Keskus

Vaimse kultuuripärandi osakonna juhataja

tel: +372 600 9177+372 58 507506

leelo.viita@rahvakultuur.ee

www.rahvakultuur.ee