Muusikute fond PLMF kuulutab välja koorijuhtide-muusikaõpetajate konkursi leidmaks kolm võimekat lastekoori juhti.

13. mai Muusikute fond PLMF kuulutab välja koorijuhtide-muusikaõpetajate konkursi leidmaks kolm võimekat lastekoori juhti.


Muusikute fond PLMF kuulutab välja koorijuhtide- muusikaõpetajate konkursi leidmaks kolm võimekat lastekoori juhti.

Konkursile võivad kandideerida koorijuhid-muusikaõpetajad alates magistrantidest kuni kogemustega koorijuhtideni ilma vanuselise piiranguta (vajalik vene keele oskus).

Konkurss viiakse läbi kahes voorus:

Esimene voor toimub 30.mail kl 17.00 Kullo Huvikeskuses

- konkursile laekunud avalduste esitajatega viiakse läbi intervjuud, mille tulemusena valitakse välja kuus kandidaati teise vooru.

Teine voor toimub 2. juunil kl 17.00 Kullo Huvikeskuses

- praktiline töö lastekooriga "Raduga", kus iga kandidaat töötab kümme minutit koori repertuaarist valitud kahe lauluga (laulud antakse pärast esimest vooru).

Teise vooru tulemusena valitakse välja kolm koorijuhti. Igale neist pakume võimaluse PLMF poolt eelnevalt välja valitud vene õppekeelega koolides teha tööd kooriga nelja kuu jooksul (2 korda nädalas september-detsember). Konkurss-projekti raames tasustatakse kõiki finaliste igakuise töötasuna 400€ (bruto).

Konkursi viib läbi ja hindab 5-liikmeline zürii koosseisus Natalja Kuzina, Andres Heinapuu, Kaie Tanner (2. juuni), Viktoria Jagomägi ja Pille Lill.

Avaldused kandideerimiseks palume saata 28. maiks 2016 vabas vormis koos cv-ga loomingulise või pedagoogilise tegevuse kohta e-kirjaga aadressil plmf@plmf.ee

Konkurss toimub projekti "Lõimumine läbi koorimuusika" raames kolmes vene õppekeelega üldhariduslikus koolis.
Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lugupidamisega
Pille Lill
PLMF loominguline juht
5114077