Noortele suunatud klassikalise muusika festival KRATT Tallinnas (24.)27.-30. august 2020

29. juuli Noortele suunatud klassikalise muusika festival KRATT Tallinnas (24.)27.-30. august 2020


KRATT Festival on kooliealistele noortele (vanuses 10-20) mõeldud festival. Festivali haardeks ja ühtlasi eripäraks on see, et ta  toob kokku Festivali ajal lühikeseks nädalalõpuks neljapäevast pühapäevani nii kammermuusika, sümfoonilise muusika kui ka erinevad harivad õpitoad.

Erinevad muusikaga seotud õpitoad annavad võimaluse ennast arendada ja avardada oma arusaamisi erinevatest muusikaliikidest ka neile, kes ei mängi kammeransamblis või orkestris ja kes ei õpi väga süvendatult muusikat ja muusikainstrumenti. Festivali suurem eesmärk on väärtustada laste ja noorte huvi klassikalise muusika vastu, edendada muusikaharidust ja innustada koosmusitseerimist.

Krattfestivalil on veel vabu kohti õpitubades: - Peeter Klaas: Varajane muusika; - Maria Peterson & Kristjan Üksküla: Teater; - Meelis Vind: Impro. Õpitoad toimuvad 27.-30. augustil, kestusega umbes kaks tundi päevas. Õpitoas osalemise eelduseks on vähemalt 3-4-aastane pillimängu kogemus (v.a. teatris). 30. augustil lõpetatakse kursused Õpitubade ühiskontserdiga, kus esinevad soovi korral kõik õpitubades osalejad.

Rohkem infot aadressil https://krattfestival.ee/

Siiri Siimer