Organisatsioonist

Tutvustus

Eesti Muusikaõpetajate Liit on asutatud 13. oktoobril 1990. aastal.

Liidu tegevuse eesmärkideks on muusikahariduse edendamine, muusikaõpetaja elukutse tutvustamine ja tähtsuse teadvustamine, õpetajate valmisoleku kujundamine elukestvaks õppeks, Eestisisese ja rahvusvahelise erialase info vahendamine ning hariduses toimuvate protsesside mõjutamine.

Eesti Muusikaõpetajate Liidu tegevuse keskmes on:

 • eelkooli muusikaõpetus,
 • üldhariduskooli muusikaõpetus,
 • muusikaõpetajate ettevalmistus ülikoolides,

ning valdkondi läbivateks sektsioonideks: Kodály ja Orff sektsioonid, rahvusvaheline suhtlus, instrumentaalmuusika, koolikoorid ning kodulehe ja liikmete haldus.

Eesti Muusikaõpetajate Liidu esimehed:

1990-1995 Aarne Saluveer

1995-2002 Ene Kangron

2002-2008 Elin Ots

2008-2014 Janne Fridolin

2014-2017 Kadi Härma

alates 2017 Jaanus Kann

Liidu esimehe asetäitjad:

1990-1995 Ene Kangron

1995-2002 Külli Puhkim

2002-2008 Janne Fridolin

2008-2014 Kadi Härma

2014-2017 Alla Eenma

alates 2017 Elina Kaasik

Liidu vastutavad sekretärid:

1990-2008 Inge Raudsepp

2008-2017 Aive Skuin

alates 2017 Ester Pomerants

Liidu liikmeskonna moodustavad valdavalt üldhariduskoolide ja lasteaedade muusikaõpetajad; otsustavaks üksuseks on suurkogu, mis toimub iga kolme aasta tagant; volikokku kuuluvad maakondade/linnade esindajad ja laiendatud juhatus, kes peavad oma töökoosolekuid kaks korda aastas; laiendatud juhatusse kuuluvad valdkondade esindajad ja juhatuse liikmed; juhatus on kolmeliikmeline: juhatuse esimees, esimehe asetäitja ja vastutav sekretär.

EMÕL on Eesti Rahvuskultuuri Fondi Heino Kaljuste Fondi (2000) ja Riho Pätsi Koolimuusika Fondi (2002) asutajaliige.

2003. aastal loodi EMÕ Liidu initsiatiivil Eesti Üleriigiline Tütarlastekoor; dirigendid Lydia Rahula (2003-2014), alates 2015 Ave Sopp ja Vilve Maide.

EMÕ Liidu algatused

Konkursid, festivalid:

 • mudilaskooride konkurss-festival (1994, 1998, alates 2003. aastast korraldab Eesti Kooriühing)
 • lastekooride konkurss-festival (1992, 1996, alates 2001. aastast korraldab Eesti Kooriühing)
 • naiskooride konkurss-festival (1995, praegune korraldaja Eesti Naislaulu Selts)
 • noortekooride konkurss-festival (1995, 1997, 2000, alates 2003. aastast korraldab Eesti Kooriühing)
 • instrumentaalmuusika konkurss-festival (1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
 • festivalid „Rütm ja muusika minus ning minu ümber” ( 1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014)
 • konkurss „Parim muusikaklass“ (2000, 2015)
 • Heino Kaljustele pühendatud Harjumaa lastekooride laulupäev-konkurss (2014, 2016, 2018)
 • konkurss "Loo laulule kaasmäng" (2016)

Olümpiaadid

2002. aastal alustas Eesti Muusikaõpetajate Liit koostöös EV Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga muusikaolümpiaadide korraldamist. Iga kahe aasta järel toimuvad olümpiaadid loovad nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilastele võimaluse ja motivatsiooni muusikaliseks arenguks ning loovaks eneseväljenduseks. Kõikide muusikaolümpiaadide patrooniks on EMTA rektor.

Eesti Muusikaõpetajate Liit tutvustas muusikaolümpiaadide ideed ka rahvusvahelisel tasandil. Selle tulemusel viisid neli Euroopa riiki – Läti, Leedu, Poola ja Sloveenia läbi esimesed rahvuslikud muusikaolümpiaadid. Koostöös Euroopa Koolimuusika Assotsiatsiooni (European Association for Music in Schools - EAS) ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga  on Eesti Muusikaõpetajate Liidul juhtiv roll rahvusvaheliste muusikaolümpiaadide algatamisel ning korraldamisel: I Rahvusvaheline Muusikaolümpiaad (The 1st International Music Olympiad – ImuO) toimus 2012  Tallinnas, teine 2014  Riias, kolmas 2016 Klaipedas, neljas 2018 taas Eestis.

Konverentsid:

 • Heino Kaljuste 70. sünniaastapäevale pühendatud konverents (1995)
 • Rahvusvaheline konverents „Eesti koolimuusika – rahvuskultuuri hoidja ja edasiviija“ (1997)
 • EMÕ Liidu 10. aastapäevale pühendatud konverents „Eesti koolimuusika aastal 2000 “
 • Konverents „Muusikaõpetaja – loomingulise õpikeskkonna kujundaja“ (2000)
 • Konverents „Muusikaõpetuse roll 21. sajandil “ (2001)
 • Muusika koolis ja väljaspool kooli (Music Inside and Outside the School) – Euroopa Koolimuusika Assotsiatsiooni (EAS) aastakonverents ja ISME (International Society for Music Education) Euroopa regionaalne konverents Tallinnas (2009)
 • Heino Kaljuste 85. sünniaastapäevale pühendatud konverents (2010)
 • Rahvusvaheline konverents "Muusikaõpetajad - kultuurisaadikud üle aegade. 20 aastat täiendusõpet" (2017)
 • Rahvusvaheline konverents „Muusikahariduse vägi – Eesti kogemuse näitel“ (2018)

Koolimuusikapäevad:

 • Heino Kaljuste sünniaastapäevadele pühendatud koolimuusikapäevad igal aastal alates 2002. aastast.

Õppereisid

Õppereisid  on muusikaõpetajaid viinud paljudesse Euroopa riikidesse, kus on tutvutud erinevate riikide kultuuri- ja muusikalooga, külastatud üldharidus- ja kõrgkoole, muuseume, kontserte ja muusikalavastusi.

1996 – Saksamaa – Austria – Põhja-Hispaania

1998 – Europa Cantat`i suvekursus Saksamaal

1999 – Inglismaa – Šotimaa

2001 – Ungari – Austria – Itaalia

2002 – Austria – Itaalia (vene õppekeelega koolide õpetajad)

2003  - Prantsusmaa – Rootsi

2005 – Hispaania

2007 – Iirimaa – Wales – London

2009 – Kreeka

2011 – Portugal

2013 – Saksamaa – Austria

2015 – Sitsiilia

2017 – Madalmaad

2019 – Baskimaa, Lõuna-Prantsusmaa

2021 – Island

2022 – Põhja-Itaalia

Muusikaõpetajate sügispäevad:

... on toimunud alates 1993. aastast erinevates linnades ja maakondades:

1993, 2013 –Tartus

1994, 2022 –Viljandimaal

1995, 2014 – Pärnu linnas ja maakonnas

1996, 2017 – Saaremaal

1997, 2012 – Võrumaal

1998 – Lääne-Virumaal

1999, 2011 – Tallinnas,

2000, 2016 – Järvamaal

2001, 2019 – Harjumaal

2002 – Põlvamaal

2003 – Raplamaal

2004 – Valgamaal

2005, 2018 – Ida-Virumaal

2006, 2015 – Hiiumaal

2007 – Tartumaal

2008 – Jõgevamaal

2010 – Läänemaal

Aastatel 2020 ja 2021 jäid pandeemia tõttu kohtumised ära.

Sügispäevade sisuks on tähelepanu fokusseerimine korraldavale maakonnale/linnale, kohaliku kultuuriga tutvumine ning tööalaste kogemuste vahetamine.

Auliikmed

EMÕ Liidu auliikmed on helilooja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Olav Ehala, ajakirjanik Tiia Palmaru, muusikaloolane, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Toomas Siitan, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Maie Vikat,  Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor professor Peep Lassmann, kauaaegne Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja, kunagine Viljandi linnapea  Ando Kiviberg, liidu kauaaegne vastutav sekretär, Riho Pätsi koolimuusikafondi asutajaliige ja juhatuse liige, SA Innove kunstiainete peaspetsialist Inge Raudsepp, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia emeriitprofessor Ene-Juta Üleoja, pikaaegne liidu välissuhete juht, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täienduskoolituskeskuse juhataja, dotsent Ene Kangron, emeriitprofessor Wilfried Gruhn, legendaarsed muusikaõpetajad Ilme Indas, Epp-Eo Liiksaar ja Lydia Rahula, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud Leida-Tiia Järg.

Koostööpartnerid

EMÕ Liidu koostööpartnerid on  Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Euroopa Koolimuusika Assotsiatsioon (European Association for Music in Schools - EAS), TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Kooriühing, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Kontsert, Tallinna Filharmoonia, Rahvusooper Estonia, Eesti Muusikanõukogu, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rahvuskultuuri Fondi Heino Kaljuste Fond, Riho Pätsi Koolimuusika Fond, Orff Schulwerk Forum Salzburg, ajakiri Muusika, maakonnad ja kohalikud omavalitsused, koolid.

EMÕ Liit on Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige: Euroopa Koolimuusika Assotsiatsioon (the European Association for Music in Schools - EAS), Orff Schulwerk Forum Salzburg, Eesti Kooriühing, Eesti Muusikanõukogu.

EMÕ Liidu projekte on rahaliselt toetanud EV Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kultuurkapital,  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, SA Innove,  Hasartmängumaksu Nõukogu, Tallinna Haridusamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Linnavalitsus, Carl Orffi Fond, ISME (the International Society for Music Education) koos USA Rahvusliku Muusikakaupmeeste Assotsiatsiooniga (NAMM – the National Association of Music Merchants), Eesti Pärimusmuusika Keskus, ajakiri Muusika, kirjastus Talmar&Põhi, Kristo Käo.