Projekti „Relatiivne noodiõpetus. Astmemudelite laulmise automaatne tagasiside 1.–4. klassides õppijale.“ õppematerjalide kogumik „Astmemudelid“

02. mai Projekti „Relatiivne noodiõpetus. Astmemudelite laulmise automaatne tagasiside 1.–4. klassides õppijale.“ õppematerjalide kogumik „Astmemudelid“


Euroopa Sotsiaalfondi toetusel on valminud projekti „Relatiivne noodiõpetus. Astmemudelite laulmise automaatne tagasiside 1.–4. klassides õppijale.“ õppematerjalide kogumik „Astmemudelid“, kus õppija saab salvestatud harjutusele automaatset tagasisidet oma sooritusele. Keskkonna poolt antud automaatse tagasiside põhjal saab õppija teha valikud – harjutada veel või saata salvestatud soorituse õpetajale, sest õpiväljund on saavutatud. 

Ülesannete kogumikuga saab tutvuda E-koolikotis: https://e-koolikott.ee/kogumik/30781-Astmemudelid

MatchMySound™ automaatse tagasiside lisamine relatiivse noodiõpetuse õppevarale on tehtud kättesaadavaks MatchMySoundi õpetajakeskkonna kaudu, mille brändiks on AchieveMusic.com. 

Eesti Muusikaõpetajate Liidule Euroopa Sotsiaalfondi toetusel omandatud MatchMySound™ kasutuslitsents tagab Eesti õpetajatele ja õpilastele viie aasta jooksu tasuta ligipääsu loodud õppematerjalidele.
Achieve Music Studio keskkonda tasuta ligipääsu saamiseks saab registreerida siin: https://forms.gle/YFxuHffyoYsMrHpK6