Rahvusvaheline konverents

13. apr. Rahvusvaheline konverents


„Muusikahariduse vägi – Eesti kogemuse näitel“

VIIMANE PÄEV OTSUSTADA!

17.–20. aprillini 2018 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Tallinnas.

Muusika on juba aastatuhandeid olnud osa Euroopa haridusest kujundades kultuurilist reaalsust, milles me tänapäeval elame. Nii muusika kui ka haridus on nähtused, mis kujundavad inimesi ühiskonna liikmetena kõige tähelepanuväärsemal viisil. Seega tuleb  järjekindlalt propageerida muusikahariduse ainulaadsust ja jõudu.

Konverentsi eesmärk on arutleda muusikahariduse arengute teemal nii minevikus kui ka tänasel päeval, uurida tuleviku võimalikke suundumusi ning jagada muusikahariduse ideid, traditsioone ja saavutusi nii Eestis kui ka mujal maailmas.
Konverentsi põhiprogramm sisaldab ettekandeid ja õpitubasid, mille eesmärk on kohtuda  rahvusvaheliste ja kohalike spetsialistidega. Konverentsi lisaprogramm võimaldab osa saada 4. rahvusvahelise muusikaolümpiaadi kontsertidest ja lõputseremooniast, mis toimuvad konverentsile järgneval päeval (20. aprill 2018). Õpitubades jagatakse osavõtjatega muusikategevuste parimaid praktikaid  tutvustatakse Orffi ja Kodaly’ lähenemisviise, koolieelse muusikakasvatuse praktilist metoodikat, beebide muusikaõpetust, pärimusmuusikat, kooritööd relatiivse metoodika toel ning ansamblilaulu põhimõtteid.
Eesti muusikahariduse traditsioonid ja professionaalsed lähenemisviisid on loodud enam kui 150 aasta jooksul. Loodame innustada muusikahariduse andjaid toetama ja säilitama muusikahariduse kestlikkust ja rakendama selle potentsiaali inimkonna hüvanguks.

Registreerimistasu 100 EUR, erialaliitude liikmetele 50 EUR.
Osalustasu sisaldab lisaks ettekannetele, õpitubades ja kontsertidel osalemise võimalusele avavastuvõttu, kohvipause ning galaõhtusööki.

Hind tudengitele 20 EUR võimaldab kuulata konverentsiettekandeid, võtta osa õpitubadest ja saada ametlik konverentsi sertifikaat (koos galaõhtusöögi, avavastuvõtu ja kohvipausidega on osalustasu 40 EUR).

Registreerumine

Võtmekõnelejad

Õpitubade kirjeldused

Ajakava