Riho Pätsi Koolimuusika Fond tunnustab silmapaistvaid muusikahariduse edendajaid

19. okt. Riho Pätsi Koolimuusika Fond tunnustab silmapaistvaid muusikahariduse edendajaid


 

Riho Pätsi Koolimuusika Fond tunnustab silmapaistvaid muusikahariduse edendajaid 24. oktoobril 2018 kell 15.00 Toompeal, Eesti Teaduste Akadeemia saalis, Kohtu 6.

Riho Pätsi Koolimuusika Fondi 2018. aasta laureaadid on:

muusikaõpetaja KAIE MÄGIMETS

puhkpilliõpetaja AIGAR KOSTABI

helilooja KADRI HUNT 

koolimuusika edendaja, dirigent HIRVO SURVA.

Laureaaditunnistusega kaasneb ehtekunstnik Jaan Pärna kujundatud hõbemärk ning stipendium 800 eurot.

Kaie Mägimets on olnud muusikaõpetaja Puhja Gümnaasiumis ja Nõo Reaalgümnaasiumis, 2011. aastast töötab ta muusikaõpetaja ja koorijuhina Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis. K. Mägimets on kooli segakoori dirigent, mitmete ansamblite juhendaja ning ka tulevaste muusikaõpetajate koolitaja ja üliõpilaste koolipraktika juhendaja.

Gümnaasiumi humanitaar- ja kultuuriainete valdkonna õppejuht Mari Roostiku sõnul on Kaie Mägimets hinnatud ja armastatud kolleeg, õpetaja ja õppija, kes on eeskujuks kõigile. Ta oskab ja tahab olla muusikaõpetaja, kelle tundides on põnev, kellega vesteldes tekib soov midagi luua ja kes kolleegina innustab ja inspireerib. 2017. aastal valiti Kaie Mägimets kooli Aasta Õpetajaks.

Aigar Kostabi on Nõmme Muusikakooli hinnatud ja teenekas vaskpilliõpetaja, kelle puhul on võimalik kõnelda tervest õpilaste koolkonnast, kellest mitmed on jätkanud oma teekonda kutseliste muusikutena paljudes orkestrites. Aigar Kostabi õpilased on saavutanud kõrgeid tulemusi üleriigilistel võistlustel: konkursil „Parim noor instrumentalist 2017“ pälvisid paljud tema õpilastest auhinnalise koha. A. Kostabi on dirigendiks kolmele puhkpilliorkestrile. 2018.a. vabariiklikul puhkpilliorkestrite konkursil saavutasid nii Nõmme Muusikakooli puhkpilliorkester kui ka kooli Noorteorkester omas vanusegrupis I koha. Lisaks eeltoodule on hinnatav ka tema panus Nõmme Muusikakooli sümfooniaorkestri tegevuses, mis on saavutanud täna kõrge tunnustuse nii Eestis kui väljaspool selle piire.

Kadri Hunt on mitmekülgne laulja, koorijuht ja helilooja, kelle looming on suunatud peamiselt just laste-, noorte- ja koolikooridele. Ta on loonud koori-, soololaule ja lavamuusikat ning seadnud rahvakoraale erinevatele vokaal- ja instrumentaalkoosseisudele (sh jazzbänd, rahvapillid, vanamuusikainstrumendid). Alates 2005. aastast on tema soololauludega ilmunud mitmed CD-d, ka on tema laule ja seadeid paljudel teistel helikandjatel.

Mitmed Kadri Hundi laulud ja seaded on kõlanud laulupidudel alates 1999ndast mudilas-, mees-, poiste- ja ühendkooride ning sümfooniaorkestri esituses, kirikulaulupidudel ja mudilaskooride festivalidel MudiFest. Ta on loonud ja arranžeerinud lavamuusikat paljudele Nukuteatri ja Õpetajate Maja etendustele. Valdavalt on uudisloomingu esitajaks olnud tema juhendatud Eesti Raadio Laste Laulustuudio koorid ning Püha Miikaeli poistekoor. Oma laulude tekstid kirjutab ta paljudel juhtudel ise.

2019. aasta üldlaulupeol kõlab Kadri Hundi laul „Mere kutse” poiste-segakooride esituses. Kadri Hunt on loonud hulgaliselt rahvakoraalide seaded, mille ettekandjaks on olnud tema juhatud Püha Miikaeli Poistekoor.

HIRVO SURVA on olnud aastakümneid eesti silmapaistvaim dirigent. Ta on asutanud mitmeid poiste- ja meeskoore, sh üleriigilisi. Alates 1993. aastast on ta olnud kõigi noorte- ja üldlaulupidude dirigent.

Viimastel aastatel on Hirvo Surva tegevuses tähtsustunud koorilauljate muusikalise kirjaoskuse aren­da­mine. Temast on kujunenud relatiivse noodilugemise meetodi rakendaja ja propa­geerija. Eelnimetatut võib pidada oluliseks ilminguks Eesti muusikaharidusmaastikul – Lydia Rahula kõrvale on astunud tuntud ja armastatud dirigent Hirvo Surva.

Alates 2006. aastast on Hirvo Surva Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud. Samuti on ta Rahvusooper Estonia poistekoori peadirigent (detsembrist 2001), Eesti Meestelaulu Seltsi poistekoori Kalev peadirigent (1994–2009) ning Virumaa Poistekoori asutaja ja dirigent, Revalia Kammermeeskoori peadirigent (aastast 1998) ja Eesti Rahvusringhäälingu segakoori dirigent (aastast 2008), on juhatanud ka Teaduste Akadeemia meeskoori.

Aastakümneid on Hirvo Surva olnud meie koorilaulu kultuuri tutvustaja välisriikides. Ka on ta olnud paljude rahvusvaheliste koorikonkursside žürii liige.

Inge Raudsepp

Fondi juhatuse esimees

Inge.Raudsepp@Innove.ee

5049085