Täiendus 2018.a. muusikaolümpiaadi reeglites

31. jaan. Täiendus 2018.a. muusikaolümpiaadi reeglites


Seoses läheneva muusikaolümpiaadiga on meil teatada hea uudis, mis loob inspireeriva boonuse neile andekatele õpilastele, kes osalesid 2016. aasta rahvusvahelisel olümpiaadil Klaipedas. Kõigil neil osalejatel (Luisa Susanna Kütson, Leo Mattias Leete, Kristiin-Heleen Toovis, Anita Maasalu, Tauno Tamm ja Patrik Sebastian Unt) on võimalus käesoleval aastal muusikaolümpiaadi piirkondlik voor "vahele jätta" (muidugi soovi korral) ning tulla otse üleriigilisse vooru – seda sel juhul kui nad osalevad käesoleval aastal Eesti olümpiaadil samas vanusegrupis kui 2016. aasta rahvusvahelisel olümpiaadil. Oma osalemisest peaksid nad ikkagi piirkondlikku komisjoni teavitama, kes vormistab ka otsuse õpilase üleriigilisse vooru edasisaatmise kohta (piirkondlikku vooru läbimata).
Ene Kangron
Muusikaolümpiaadi peakorraldaja