Muusikalise kuulmise arendamine toetudes Kodaly kontseptsioonile