Olümpiaadid

Üleriigilised muusikaolümpiaadid

Muusikaolümpiaadid Eestis said alguse 2002. aastal ning need on toimunud koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia,  Eesti Muusikaõpetajate Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  Kõigi olümpiaadide patrooniks  on olnud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor.

Seni toimunud olümpiaadid on loonud paljudele andekatele noortele võimaluse oma teadmiste  rakendamiseks nii muusika loomisel kui selle esitamisel. Olümpiaadidel osalemine  on arendanud õpilaste  loovat mõtlemist ning  toonud kuulajate ette nauditavaid omaloomingulisi muusikateoseid.  mida on kõrgelt hinnanud nii kuulajad  kui ka heliloojad-žüriiliikmed.

Olümpiaadi eesmärgid:

  • luua muusikaliselt andekatele lastele võimalus ja motivatsioon loovaks muusikaliseks eneseväljenduseks;
  • arendada muusikalist kirjaoskust kui eeldust loominguliseks tegevuseks;
  • väärtustada muusikaõpetust kui loovainet riiklikus õppekavas;
  • luua muusikaliselt andekatele õpilastele võimalus osaleda rahvusvahelistel võistlustel;
  • laiendada võimalusi muusikaliseks omaloominguks (teose loomiseks võib kasutada vokaali, akustilisi muusikainstrumente ning elektroakustilisi, audiovisuaalseid ja multimeedia vahendeid).

Muusikaolümpiaadid viiakse läbi kahes vanuserühmas – põhikool ja gümnaasium. Olümpiaad koosneb kahest voorust – piirkondlik- ja üleriigiline voor. Üleriigilise vooru võitjatele avaneb võimalus osaleda rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil.

Ka 2019/2020 õppeaastal viiakse muusikaolümpiaad läbi kahes vanuserühmas:

 põhikool – osaleda võivad õpilased vanuses 12-15 aastat (seisuga 25.04.2020)
 gümnaasium – osaleda võivad õpilased vanuses 16-19 aastat (seisuga 25.04.2020)
Muusikaolümpiaadi voorud:
1) piirkondlik voor 15. veebruaril 2020 algusega kell 10.00;

2) üleriigiline voor 27.-28. märtsil 2020 Tallinnas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, aadressil Tatari 13.

X muusikaolümpiaadi juhend

NB! V Rahvusvaheline muusikaolümpiaad toimub 22.-25. aprillini 2020 Küprosel, Ayia Napas.