Olümpiaadid

Üleriigilised muusikaolümpiaadid

Muusikaolümpiaadid Eestis said alguse 2002. aastal ning need on toimunud koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia,  Eesti Muusikaõpetajate Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  Kõigi olümpiaadide patrooniks  on olnud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor.

Seni toimunud olümpiaadid on loonud paljudele andekatele noortele võimaluse oma teadmiste  rakendamiseks nii muusika loomisel kui selle esitamisel. Olümpiaadidel osalemine  on arendanud õpilaste  loovat mõtlemist ning  toonud kuulajate ette nauditavaid omaloomingulisi muusikateoseid.  mida on kõrgelt hinnanud nii kuulajad  kui ka heliloojad-žüriiliikmed.

Olümpiaadi eesmärgid:

  • luua muusikaliselt andekatele lastele võimalus ja motivatsioon loovaks muusikaliseks eneseväljenduseks;
  • arendada muusikalist kirjaoskust kui eeldust loominguliseks tegevuseks;
  • väärtustada muusikaõpetust kui loovainet riiklikus õppekavas;
  • luua muusikaliselt andekatele õpilastele võimalus osaleda rahvusvahelistel võistlustel;
  • laiendada võimalusi muusikaliseks omaloominguks (teose loomiseks võib kasutada vokaali, akustilisi muusikainstrumente ning elektroakustilisi, audiovisuaalseid ja multimeedia vahendeid).

Muusikaolümpiaadid viiakse läbi kahes vanuserühmas – põhikool ja gümnaasium. Olümpiaad koosneb kahest voorust – piirkondlik- ja üleriigiline voor. Üleriigilise vooru võitjatele avaneb võimalus osaleda rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil.