Väliskoostöö

Euroopa Koolimuusika Assotsiatsiooni (EAS) järgmine aastakonverents teemal "Kompetentsid muusikaõpetuses"  toimub 14.-17. märtsini 2018 Jelgavas, Lätis. Loe lähemalt: https://eas-music.org/

Next year’s EAS Conference will take place in the beautiful city of Jelgava (near Riga) in Latvia. Save the date for the conference from March 14 to 17, 2018.
The conference theme is: “Competences in Music Education“.
Important dates can be found here