X Muusikaolümpiaadi üleriigiline voor

12. märts X Muusikaolümpiaadi üleriigiline voor


Head muusikaolümpiaadi korraldajad, muusikaõpetajad ja üleriigilisse vooru kutsutud võistlejad!

Täname veel kord teid kõiki muusikaolümpiaadi piirkondliku vooru korraldamise eest ning õnnitleme kõiki võitjaid.

Seoses Eestis kujunenud viirusohtliku olukorraga ning lähtudes valitsuse soovitustest otsustas muusikaolümpiaadi toimkond üleriigilise vooru toimumise edasi lükata 9.-10. oktoobrile 2020. Kõik üleriigilisse vooru kutsutud on oodatud sellel osalema samas vanuserühmas kui käesoleval
kooliaastal. Üleriigilise vooru kolm võitjat saavad võimaluse osaleda rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil Küprosel, mis on samuti edasi lükatud 12.-15. novembrile 2020.

Soovin kõigile mõistvat suhtumist Eestis tekkinud olukorda, hoidke end ja kohtume sügisel!

Lugupidamisega,
Ene Kangron
Muusikaolümpiaadi üleriigilise komisjoni esimees

Piirkondlike muusikaolümpiaadi tulemuste põhjal lõppvooru kutsutute nimekiri on nähtav siin.