XI üleriigilise muusikaolümpiaadi lõppvooru tulemused PÕHIKOOL ja GÜMNAASIUM

10. märts XI üleriigilise muusikaolümpiaadi lõppvooru tulemused PÕHIKOOL ja GÜMNAASIUM