Anne Ermast „Pillilood ja laulud plokkflöödile, väikekandlele, Orff-pillidele” 

15. jaan. Anne Ermast „Pillilood ja laulud plokkflöödile, väikekandlele, Orff-pillidele” 


Enamik kogumiku materjalist on seatud üldhariduskoolis kasutatavatele eelmaimetatud  instrumentidele, lisaks käsikelladele, linnuvilele, vihmapillile, kellukestele... 

Kogumik sisaldab erinevaid rahvalaulu seadeid, laule pillisaatega.. Eraldi peatükina on välja toodud plokkflöödi materjal üldhariduskooli klassitunnis, mis sisaldab töökogemusele tuginevaid näiteid erinevate sõrme- ja artikulatsioonivõtete ning hingamisharjutuste kasutamisest ja on koostatud mänguvõtete omandamisel gradatsioonis lihtsamalt keerulisemale. Kogumikus on 80 lehekülge. 

Väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Illustratsioonid, kujundus: Hans Ermast. Toimetanud Mari Teinemaa, Grete Maine, retsenseerinud Tuuli Jukk. 

Tellimiseks kirjutada: anne.ermast@gmail.com

Tänuga,
Anne Ermast