Üldharidus

Üldharidusvaldkonna tegevus toetab ja viib ellu EMÕ Liidu eesmärke: eelkõige muusikaharidusliku tegevuse arendamist, sügispäevade, konkursside ja olümpiaadide korraldamist.

Koostöös  SA Innovega on välja töötatud "Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava rakendamist toetavad materjalid: muusika õppeprotsesside kirjeldused".

ESF tegevuse "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames on esitatud SA Innovele ja HTM-ile digitaalse õppevara arendamise ettepanekud, toimub digitaalse õppevara portaalis  "e-Koolikott" olevate õppematerjalide seire.

Korraldatud on konkursid Muusikaklass 2015, Loo laulule kaasmäng (2016).