Väliskoostöö

Väliskoostöö eesmärgid:

  • arendada koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega koolimuusika valdkonnas
  • tutvustada Eesti muusikaõpetust rahvusvahelisel tasandil (konverentsid, rahvusvahelised muusikaolümpiaadid)
  • vahendada uusimat erialast informatsiooni (väiskoolitused)

Eesti Muusikaõpetajate Liit  on Euroopa koolimuusika assotsiatsiooni (EAS – the European Association for Music in Schools) liige. Kokku on EAS-il 29 liikmesmaad, keda esindavad rahvuslikud koordinaatorid.

Eesti Muusikaõpetajate Liit on rahvusvaheliste muusikaolümpiaadide algataja – Eesti initsiatiivil viisid mitmed Euroopa riigid 2012. aastal läbi esimesed rahvuslikud olümpiaadid. Eesti ettepanekul loodi 2016. aastal rahvusvaheline muusikaolümpiaadi komitee (The International Music Olympiad Committee – ImuO).

Töövormideks on:

  • EAS-i aastakonverentsid
  • EAS-i rahvuslike koordinaatorite seminarid
  • EAS-i üliõpilaste foorum (Student Forum – SF) ja doktorantide foorum (Doctoral Student Forum – DSF), mis toimuvad samuti igal aastal enne aastakonverentsi.
  • Rahvusvahelised muusikaolümpiaadid ja ImuO töökoosolekud
  • Väliskoolituste planeerimine/arendamine koostöös välisülikoolidega jt partneritega