Vene õppekeelega koolid

Muusikaõpetus vene õppekeelega koolides on 2017/2018 aastal suunatud vene õppekeelega koolide muusikaõpetajate sisulise õppeprotsessi uurimisele, mis teostatakse EMTA ja Tallinna Ülikooli muusikaõpetajate ettevalmistuse ühisõppekava põhjal üliõpilaste magistritööde abil.

Ida-Virumaa regiooni muusikaõpetajaid uurib Darja Karhanova ja Julia Kozlova Tallinna koolide õpetajaid. Uurimuse fookusesse on võetud tänapäeva muusikaõpetuse rakendamine üld- ja ainepädevuste kujundamisel ja arendamisesel.

Valdkonna juht ja magistritööde juhendaja Maia Muldma (maiam@tlu.ee)