Orff-pedagoogika

Orff-pedagoogika

Valdkonna juht Tuuli Jukk

Eesmärgid:

  • Tutvustada Orffi pedagoogika põhimõtteid ja nende rakendusvõimalusi Eesti koolimuusikas
  • Koondada Orffi pedagoogikast huvitatud muusikaõpetajaid

Tegevused:

  • Koolitused (rahvusvahelised ja piirkondlikud)
  • Õppepäev „Õpetajalt õpetajale“
  • Rütmikafestival „Rütm minus ja minu ümber“ Kehras
  • Osalemine International Orff-Schulwerk Forum Salzburg´i töös

Orffi list:

  • Orffi listi kaudu saadame teemakohast informatsiooni listiga liitunute meili-aadressidele.
  • Teata Orffi listiga liitumise soovist: jukktuuli@gmail.com

 

UUDISED:

Marika Moks räägib oma tööst Tallinna Rännaku Lasteaia muusikaõpetajana. Palju õnne Marikale Aasta Lasteaia Õpetajaks nimetamise puhul!!!
http://opleht.ee/2017/10/rannaku-lasteaias-tuntakse-roomu-parimusmuusikast/

Videotund Audentese lastekooli muusikaõpetaja Anu Otiga, kes teeb toredaid muusikalisi muinasjutte.
http://opleht.ee/2017/08/muusikat-ja-liikumist-saab-oppida-ka-muinasjutte-labi-mangides/


Tegevuskava ja ülevaade


ARHIIV

Egmont Välja on avanud firma Studio 49 Orff-instrumentide netipoe, kus on kõik pillidest väga ülevaatlikult olemas.

KUTSE

Eesti Muusikaõpetajate Liidu Orff-sektsioon kutsub osalema õppepäeval "Õpetajalt õpetajale II"  neljapäeval, 24. novembril 2016 kell 14.30 – 19.00

Tallinna Rahumäe Põhikool, õpetaja Anu Tähemaa

Päevakava

14.30 - 15.00 Kogunemine ja tervituskohv õpetajate toas 2. korrusel
15.10 - 18.20 tundide vaatlus 3. korruse auditooriumis
15.20 Djembetund
15.45 Loovusringi rühmatund 1
16.30 Kandletund
17.00 Plokkflöödi tund
17.20 Loovusringi rühmatund 2
18.00 Djembetund
18.20 Küsimused ja kommentaarid Anule

18.40 Ülevaade EMÕL Orff-sektsiooni tegevusest 2016/17 õa
19.00 Tunnistuste jagamine, õppepäeva lõpetamine

“Õpetajalt õpetajale” raames läbiviidavad tunnid on killukesed elust enesest.

Lisainformatsioon

Osalustasu: 10.- sularahas või 18.- arvega asutusele

Aadress: Vabaduse pst 50, Tallinn 11615

Ühistransport: Buss 18, Haava peatus - buss peatub koolimaja ees, (teisel pool kohvik). Peauksest sisse tulles keerata vasakule ja treppidest üles 2 korrusele.

Tallinna Rahumäe Põhikool http://rahumae.tln.edu.ee/

Registreerimine ja lisainfo: Teata oma osalemisest hiljemalt 14.11 Tuuli e-maili aadressile  jukktuuli@gmail.com

Oleme arvestanud grupi suuruseks maksimaalselt 30 inimest.

Anu Tähemaa on lõpetanud G. Otsa nimelise muusikakooli dirigeerimise 1989 (õp. E. Pille) ning Eesti Teatri ja Muusikaakadeemia koolimuusika eriala aastal 2000 (E. Kangron, E. Üleoja, E. Karp, M.Pullerits, V. Laul). Juba õpingute ajal töötas Tähemaa erinevates muusikastuudiotes õpetajana. Pärast lõpetamist asus tööle Nõmme Gümnaasiumis, Rahumäe Põhikoolis, Laste Loomingu Stuudios ja abidirigendina Rahvusooper Estonia poistekoori juures.

Tähemaad on alati paelunud just Orff pedagoogika, mistõttu on ta osalenud enamusel Eestis toimunud Orff täiendkoolitustel, täiendades end samaaegselt ka Austrias ning Inglismaal.
Tähemaa on lõpetanud Muusikateraapia algkursuse EMTAs 2014 aastal ning juhendanud ka tudengeid, andes EMTAs 6 aastat ainet “Muusikaline liikumine”.

Lisaks muusikale alustas Tähemaa ka tantsuõpinguid kaasegses tantsukoolis “Fine5”. Vajadus etenduste korralduse osas omakorda viis õpinguteni Tallinna Ülikooli projektijuhtimise erialal. Erinevad rahvusvahelised produktsioonid kaasaegse tantsu valdkonnas ning 5 aastat töökogemust KUMU auditooriumis (programmi koostamine ja KUMU virtuaaltuuri loomine) andsid võimaluse läbi USA saatkonna programmi “Social Changes throught the Art” õpinguteks USAs 2012.

Pärast Ameerikas õppimist avastas Tähemaa uue etenduskunsti - kaasaegne tsirkus.
Aastal 2014 asutas Tähemaa oma MTÜ AD Productions, mis on Baltic-Nordic Tsirkuse ja ülemaailmse tsirkusevõrgustiku Circostrada ja FACE liige.
Samal aastal valiti Tähemaa Eesti Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskuse juhatajaks, kelle ülesanneteks on olla selle uue valdkonna esindajaks ning kontaktisikuks Eestis ja koordineerida Eesti Tsirkuse Festivali.
Aastast 2015 on Tähemaa uue rahvusvahelise kaasaegse tsirkuse ja tänavakunstide festivali “Circus Tree direktor ja Stockholm Street Festivali Senior Production Manager.

Sellele vaatamata jätkab ta tööd Rahumäe Põhikoolis andes loovustunde ühel päeval nädalas. Osalevad lapsed on tulnud sinna kas ise või suunatud läbi klassijuhatajate. Läbi mängulise ning praktilise tegevuse  arendavad loovustunnid osaleja kuulmis-, eneseväljendus-, tähelepanuvõimet. Individuaalne ja grupitöö pakuvad avastusrõõmu ja elamusi, mille läbi pareneb koostöö-, suhtlus- ja esinemisoskus.

Loovusringi grupitunni kõrval on lühikesed plokkflöödi, djembe ja kandletunnid. Osalejatelt ei eeldata muusikalisi võimeid. Tegevus toimub kahes vanuserühmas: 2-3 klass ja 4-5 klass. Kui tekib vajadus esinemiseks, siis liidetakse grupid kokku vastavalt vajadustele ja võimalustele.

Loovusringi laste suurim ülesastumine leidis aset 2014 aastal, kus lapsed said osa Tähemaa lavastatud ja juhitud JCI Estonia tänugalal “Silmapaistev Noor Eestlane”. See sündmus toodi positiivseks näiteks mitmetes JCI Euroopa riikide koolitusprogrammides. Sündmusest Haapsalus on online lindistus httpsļĮĮwwwģyoutubeģcomĮwatchŅvĹINWN1nBKG5I

Grupp on neljal korral osalenud Ülle Raua korraldatud Kehra Rütmikafestivalil.

Loovusringil on oma Facebook grupp: https://www.facebook.com/groups/176304282771419/