e-Koolikott

10. sept. e-Koolikott


Kutsume tutvuma e-Koolikoti, õpetajate poolt koostatud ülesannete pangaga. Äsja valmisid kogumikud:
„Hääleliigid“
„Kooriliigid“
„Muusikainstrumendid“

Töö käib aga edasi ning keskkond täieneb pidevalt. Järgmiste kogumikena ootavad valmimist:
1.) Eesti rahvalaul (regilaul, uuem rahvalaul);
2.) Rahvaste muusika (valikuliselt: Soome, Vene, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Poola, Austria, Saksa).
Kui kellelgi on mainitud (aga ka muudel muusikalistel) teemadel e-õppematerjale, mida teistega jagada, siis need on teretulnud aadressile Ester.Pomerants@gmail.com. Ülesanded vaadatakse läbi toimetajate poolt, kes on saanud koolitust nii haridustehnoloogia kui ka autoriõiguste alal. Vajadusel ülesandeid parandatakse ja täpsustatakse – ikka eesmärgiga, et kõigil õpetajatel ja õpilastel oleks suur valik põnevaid, harivaid ja kvaliteetseid õppematerjale, mida saaks kasutada nii tunnis kui ka iseseisvalt.

Helisevat muusika-aastat!