Eesti Muusikaõpetajate Liidu SUURKOGU

17. okt. Eesti Muusikaõpetajate Liidu SUURKOGU


Head Eesti Muusikaõetajate Liidu liikmed ja kõik muusikaõpetajad!

 

Olete oodatud Eesti Muusikaõpetajate Liidu Suurkogule, kus tehakse kokkuvõte kolmest viimasest tegutsemisaastast, valitakse uus juhatus ning antakse ülevaade järgmise aasta tegevuskavast.

 

 

SUURKOGU PÄEVAKAVA, 18.OKTOOBER 2014 EMTA kammersaalis

10.00-10.15 kogunemine ja registreerimine

10.15 Muusikaline tervitus

10.30 Liidu juhatuse ja laiendatud juhatuse liikmete aruanded 3 aasta tegevusest - juhatuse esimees Janne Fridolin – 15 min. - esimehe asetäitja ja muusikaõpetus üldhariduskoolis valdkonna juht Kadi Härma – 10 min. - vastutav sekretär – Aive Skuin – 5 min. - rahvusvahelise suhtluse eestvedaja Ene Kangron – 5 min. - instrumentaalmuusika valdkonna juht – Inge Raudsepp – 5 min. - muusikaõpetus eelkoolis, valdkonna juht Karin Muldma – 5 min. - muusikaõpetus venekeelses üldhariduskoolis, valdkonna juht Inna Rüü – 5 min. - muusika süvaõppe valdkonna juht Alla Eenma – 5 min. - noored muusikaõpetajad, valdkonna juht Kristi Kiilu – 5 min. - koolikoorid e valdkonna juht Varje Vürst – 5 min. - liikmete haldur Kätlin Puhmaste – 5 min. - Orff-sektsioon juht Tuuli Jukk-5 min. - Kodaly-sektsiooni juht Mall Ney-5 min.

12.00 - Revisjonikomisjoni aruanne – ettekandja Anne Kruuse, liikmed Anne Toomistu ja Niina Esko

12.15-13.00 kohvipaus

13.00-13.30 Arengukava ja põhikirja muudatuste kinnitamine

13.30 Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimised Hääletamiseks peavad olema kollased liikmepiletid. Hääleõiguslikud on ainult EMÕLiidu liikmed.

14.00-15.00 uued auliikmed, tänukirjad, sõnavõtud, lõpetamine .