Eesti Muusikaõpetajate Liidu volikogu toimub 20. novembril algusega kl 13 J. Westholmi Gümnaasiumis

05. nov. Eesti Muusikaõpetajate Liidu volikogu toimub 20. novembril algusega kl 13 J. Westholmi Gümnaasiumis


20. nov. Kaljuste koolimuusika päev, lahtised tunnid Tallinna koolides registreerunutele.

Volikogu päevakava:

12.50    kogunemine Westholmis, Kevade tn 8 ruum 312 (III korrus) (riided 0-korruse külaliste garderoobi)

13.00– 13.20    lõuna 0-korruse sööklas (lõunasöögi soovist teatada hiljemalt 16. novembriks Aivele)

13.20    Kooriühingu info: laulupeo riigitoetus ja koorijuhtide kutsestandardid, lastekooride konkurss - Varje Vürst ja/või Aiki Koolmeister ja/või Kaie Tanner

14.05    Õppeprotsesside arendus, tegevuskava - Kadi Härma

14.35    Olümpiaadi uuendused –Ene Kangron

15.00    Infominutid, uute liikmekaartide ja lepingute jagamine

15.30-16.30  Rahvusraamatukogus näituse „Teele, teele kurekesed“ külastus 1 tund

17.30   Vaba aeg

18.00    H. Kaljuste sünniaastapäevale  pühendatud kontsert  (ja bankett) Metodisti kirikus
Narva mnt 51.