Eesti Muusikaõpetajate Liit aastal 2020

10. jaan. Eesti Muusikaõpetajate Liit aastal 2020


175 andekat õpilast üle Eesti pani oma oskused proovile muusikaolümpiaadil, mis toimus 2020. aastal juba kümnendat korda. Olümpiaadi piirkondlik voor viidi läbi 15. veebruaril, ent vabariiklik voor õnnestus korraldada alles 9. ja 10. oktoobril. Selle võitsid nooremas vanuserühmas Uku Toots (Tartu Raatuse Kool, õp Mai Rand) ja vanemas vanuserühmas Luisa Susanna Kütson (Tallinna 21. Kool, õp Kristjan Õmblus). Olümpiaadi rahvusvaheline voor pidanuks toimuma aprillikuus Küprosel, ent on lükatud aasta võrra edasi.

Jätkasime 2016. aastal alustatud koolidele mõeldud loeng-kontsertide traditsiooni. Sel korral tutvustasid muusikaloolane Tiia Järg ning segakoor Vox Populi ja Tallinna Muusikakeskkooli lauljad Janne Fridolini juhatusel Veljo Tormise elu ja loomingut. Et aga koolikontsertide andmine oli raskendatud, valmis selleaastane loeng-kontsert videona ning see on edastatud koolidele, kes seda kas ühiselt koolis vaadata või distantsõppes rakendada saavad.

Aasta lõpus toimus videosilla vahendusel EMÕ Liidu suurkogu, mille otsusel jätkab liidu juhatus koosseisus Jaanus Kann (esimees), Elina Kaasik (aseesimees) ja Ester Pomerants (vastutav sekretär) veel ühe ametiaja. Kevadel kehtestatud eriolukorra ning sügispoolaasta heitlike olude tõttu jäi aga tähistamata liidu 30. sünnipäev, nagu jäid ära ka mitmed muud sündmused nii liidul (sh traditsioonilised sügispäevad ja muusikaõpetajate õppereis „Verdi radadel“ Itaaliasse) kui ka koolides (paljud kontserdid, aktused, lauluvõistlused, õppekäigud).

Paljudes koolides katkestati eriolukorra ajaks lisaks huviharidusele ka kooride ja ansamblite juhendajatele palga maksmine. EMÕ Liit pöördus kohalike omavalitsuste ja koolijuhtide poole palvega leida siiski nii rahaline kui ka sisuline lahendus koori- ja koolimuusika jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Maikuus viisime läbi küsitluse kaardistamaks, kuidas eri paigus kevadine distantsõpe lahendati ning milliseid takistusi see kaasa tõi. Eriolukorra ajal loodi suures koguses uusi digiõppematerjale, võeti aktiivselt kasutusele mitmeid häid virtuaalseid platvorme ning sotsiaalmeedias jagasid õpetajad üksteisega oma kogemusi, mistõttu suutsime õppekavajärgse muusikaõpetuse mingil määral tagada ka pikal distantsõppe perioodil. Siiski tõi enamik küsitlusele vastanutest välja põhiprobleemi: ühismusitseerimine, muusikaõpetuse üks kaalukamatest komponentidest, praeguste tehniliste lahenduste juures veebi teel võimalik ei ole.

Sügisel koolimajja naastes lootsid muusikaõpetajad taas ühismusitseerimisega tegeleda ja kevadist puudujääki kompenseerida, ent paljudes koolides otsustati laulmist kui kõrgendatud riskiga tegevust mitte soosida. Et tagada Eesti koolides tavapärane ja toimiv muusikaelu, aga samal ajal ka viiruse levikut takistada, töötasime kooriühingu, teadusnõukogu esindajate ja terviseametiga koostöös välja juhendi koori- ja orkestriproovide ning muusikatundide võimalikult ohutuks läbi viimiseks.

Õppimine toimub ainult väljaspool mugavustsooni, on pedagoogika üks alusteadmisi. Võib öelda, et aasta 2020 oli väga õpetlik.

Jaanus Kann, juhatuse esimees