Eesti Pärimusmuusika Keskuse info

02. mai Eesti Pärimusmuusika Keskuse info


Eesti Muusikaõpetajate Liidu koostööpartner Eesti Pärimusmuusika Keskus annab teada, et õpetjatele, õpilastele ja huvilistele on kasutamiseks avatud pärimusmuusika-alased e-teabekogud.

Pärimusmuusika noodikogu: https://www.folk.ee/noodikogu
Pärimuse lingikogu: https://www.folk.ee/artiklid/1664-paerimuse-lingikogu
Valik viited pärimusmuusika-alasele kirjandusele:
https://www.folk.ee/artiklid/1663-kirjanduse-nimekiri-2

Pakutavate koolikontsertidega saab tutvuda:
https://www.folk.ee/meist/august-pulsti-opistu/koolikontserdid
Sügisel algavate koolituste kohta jagame infot juunis.

Lisatud kontakte võite julgelt kasutada.

Heade soovidega

Margit Kuhi
Eesti Pärimusmuusika Keskus
haridusosakonna juht
margit@folk.ee
+372 55687474

Lee Lang
Eesti Pärimusmuusika Keskus
koolituste koordinaator
lee.lang@folk.ee
+372 5667 2037