Esseekonkurss noortele „Muusika ja mina – mina ja muusika“

01. märts Esseekonkurss noortele „Muusika ja mina – mina ja muusika“


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsub taas gümnaasiumiõpilasi ja esmakursuslasi osalema esseekonkursil „Mina ja muusika – muusika ja mina“. Parimate tööde autoreid ootavad rahalised auhinnad ning eri- ja üllatuspreemiad. Konkursitööde tähtaeg on 6. aprill, võitjad selguvad 5. mail.

Essees ootame vastust ühele või mitmele järgnevatest küsimustest:

1) Millised on tänapäeva noore vaated ja ootused muusikamaailmale?
2) Milline on autori roll muusikamaailmas – tegija, vahendaja, tarbija või midagi enamat?
3) Millest unistab autor, kui mõtleb muusikamaailmas aktiivselt osalemisele?
4) Kuidas Eesti noorte hulgas muusikat ja muusika loomist tõhusamalt õpetada ning paremini propageerida?
5) Kuidas Eesti muusikaelu paremini korraldada?
6) Mis muutis mullu Sinu olulisima muusikaelamuse eriliseks?

Essee peab olema 1–3 lehekülge pikk (ca 4000–10 000 tähemärki koos tühikutega). Konkursitöid ootame hiljemalt 6. aprilliks aadressile kaari.kiitsak-prikk@eamt.ee. Palume tööle lisada autori nime, vanuse, klassi ja kooli/ülikooli.

Konkurssi korraldab EMTA muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond. Esimene preemia on 100 eurot, teine preemia 50 eurot ning kolmas preemia 40 eurot. Lisaks annab MTÜ Scandicus välja eripreemia 100 eurot parima kiriku- ja/või vaimulikku muusikat käsitleva essee eest ning jagame ka üllatusauhindu. Preemiad makstakse välja stipendiumina ja kõiki konkursil osalejaid käsitletakse stipendiumikonkursil osalejatena.

Võitjad kuulutatakse välja 5. mail kell 16 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 

EMTA esseekonkurss „Muusika ja mina – mina ja muusika“ toimub teist korda. Esimesel korral, 2020. aastal esitati konkursile 26 tööd, esimese preemia sai Grete Kaio Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist, teise Annika ArrakHugo Treffneri Gümnaasiumist ning kolmanda Sirelin Punt Võru Gümnaasiumist.

Lisainfo:

Kaari Kiitsak-Prikk
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
kaari.kiitsak-prikk@eamt.ee
www.eamt.ee

Vaata lisaks: uurimuusikat.eamt