“International Music Village. Hand in hand – Käsi kätehen – käsikäes”

09. aug. “International Music Village. Hand in hand – Käsi kätehen – käsikäes”


21.-26. juuli 2019 toimus Mooste Mõisas Põlvamaal rahvusvaheline muusikakursus "International Music Village. Hand in hand - Käsi kätehen - käsikäes".

Kursuse peakorraldaja oli Soome Orffi Ühing JaSeSoi, koostöös Eesti Muusikaõpetajate Liidu Orff-sektsiooniga. Meie poolt olid korraldustiimis Tuuli Jukk ja Varje Lepp.

"International Music Village" toimus 19. korda, varasemalt on see alati olnud Soomes ja nüüd esmakordselt Soomest väljaspool, Eestis. See sai võimalikuks tänu pikaaegsetele erinevate inimeste kontaktidele ja suhete hoidmisele. Eesti Muusikaõpetajate Liidu Orff-sektsioon teeb Soome kolleegidega koostööd juba aastaid - oleme käinud nende koolitustel, nemad on käinud Eestis koolitamas ja külastamas meie õpetajaid. Meil on väga hea meel, et tänu headele suhetele õnnestus korraldada selline sündmus Eestis. Sama väljendasid ka Soome kolleegid, kelle jaoks kontaktid Eestiga on olulised.

Mooste Mõisa valisime kursuse toimumise kohaks väga praktilistel põhjustel - esiteks on see küla -  kui kursuse nimi on music village, vajasime maakohta, kus saaks toita ja majutada vähemalt 70 inimest, aga kus oleks kasutada ka kolm suurt saali. Enamasti on teistes sarnastes kohtades vaid üks suur konverentsisaal. Vaja oli, et saaks ujuda, et oleks saun (saime ka suitsusauna), et oleks lõkke tegemise võimalus ja et oleks sellist mõnusat looduses koos olemise kohta. Kõik need tingimused said Moostes super-hästi täidetud! Oleme tänulikud kogu Mooste mõisa perele, kes meie eest igal kombel hoolitses!

„Music Village“ õpetajateks olid rahvusvaheliselt väga tunnustatud pedagoogid: Soili Perkiö ja Elisa Seppänen Soomest, Polo Vallejo Hispaaniast ja Christa Coogan Saksamaalt. Lisaks assisteerisid neile noored õpetajad Soomest, Saksamaalt ja Türgist, kes õpetasid kursusel oma mentorkoolituse programmi raames. Väiksemas mahus andsid tunde Lenka Pospišilova Tšehhist ja meie oma õpetajad Anu Lõhmus, Piret Hinrikus-Sage, Varje Lepp, Tuuli Jukk ja Anu Tähemaa. Osalejaid oli 14st riigist, üle kogu maakera – euroopast, aasiast ja ameerikast. Eestist osales 10 õpetajat, kes said suurepärase kogemuse osaliseks. Osalesime põnevates ja eriilmelistes tundides ning oli aega kontaktide loomiseks ja omavahelisteks vestlusteks.

Orffi pedagoogika liidab kõne, muusika, liikumise ja pillimängu. Seepärast on selle pedagoogika alusel õpetamine kindlasti kõige mitmekülgsem muusika õpetamise viis, sest laps/täiskasvanu/osaleja saab kogemuse nii muusikast kui liikumisest. Orffi pedagoogika on lähenemisviis õpetamisele - muusika on muusika, seda on paljudes erinevates stiilides; õpetus sünnib iga õpetaja teadmistest ja kogemustest. Ka sellel kursusel olid tegevused erinevate maade rahvamuusikast ja rahvatantsust, kaasaegsest tantsust, polürütmikast, Arvo Pärdi heliloomingust jne.  Samuti olid õppetegevused suunatud erinevatele vanuseastmetele.

Kogu kursuse jooksul oli kavas kolm laste ja noorte esinemist, mis kõik olid omanäolised, et avada eesti muusikaõpetuse mitmekülgsust. Rahvusvahelise publiku ette astusid Põltsamaa Muusikakooli väikekandle ja rütmika ansambli lapsed (juhendaja Tuuli Jukk), Mooste Rahvamuusikakooli õpilased (juhendaja Krista Sildoja) ja Räpina Muusikakooli vokaalansambel (juhendaja Margot Suur). Kõik esinejad olid väga meeleolukad ja neid võeti üli-hästi vastu. Taas kord sai kinnitust tõsiasi, et meil Eestis osatakse lapsi õpetada ja nad oskavad õpetatut teistele esitada ning sellega inimesi emotsionaalselt liigutada, tekitades suure rõõmsa energia, mis on kõigile väga oluline. Samasugust positiivset meeleolu sai täis kogu Music Village-nädal Moostes.

Tuuli Jukk

EMÕ Liidu Orff-sektsiooni juht