Kiire tagasiside: muusikaõpetajate lisaerialad EMTA täiendkoolituskeskuses

15. sept. Kiire tagasiside: muusikaõpetajate lisaerialad EMTA täiendkoolituskeskuses


Hea muusikaõpetaja! Kas oled huvitatud muusikaõpetaja lisaeriala omandamisest Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituses? Palun vaata meie infokirja ja vasta esimesel võimalusel.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskus soovib ka käesoleval aastal esitada taotluse Euroopa Liidu struktuurifondidele muusikaõpetajate täiendusõppe rahastamiseks. Uus taotlus võimaldaks soovijatel omandada üldhariduskooli muusikaõpetaja lisaeriala ja lasteaia muusikaõpetaja lisaeriala (vajalik on eelnev muusikaharidus). Mõlema koolituse maht on 45 ainepunkti, kokku ca 45 õppepäeva, mis jaotub koolivaheaegadele ja nädalavahetustele. Õppetöö tõenäoline algus on jaanuar 2021 (sõltuvalt rahastuse otsusest ).

Mõlema lisaeriala koolitus on positiivse rahastusotsuse korral osalejatele tasuta.


Hetkel on täienduskoolituskeskus planeerinud mõlemal lisaerialal õpperühma suuruseks 25 osalejat.

Selleks, et täpsemalt prognoosida sellise koolituse vajalikkust ning õpperühmade suurust, palume kõigil koolitushuvilistel saata juba praegu sellekohane e-kiri (vabas vormis sooviavaldus) aadressil tkk@eamt.ee hiljemalt 25. septembriks 2020.

Sooviavaldus ei ole siduv, sest registreerimise kuulutame välja siis, kui taotlus on aktsepteeritud, kuid kõiki sooviavalduse saatnuid saame registreerida eelisjärjekorras.


Teie väärtuslikku tagasisidet ootama jäädes,
Ene Kangron
EMTA täienduskoolituskeskuse juhataja
Tel 5203733

LISA