Konkursi “Loo laulule kaasmäng!” žürii otsus

21. nov. Konkursi “Loo laulule kaasmäng!” žürii otsus


Eesti Muusikaõpetajate Liidu poolt korraldatud ja SA Innove poolt toetatud konkurss "Loo laulule kaasmäng!" žürii otsus tehti teatavaks huvikeskuses Kullo 18. novembril 2016 Heino Kaljuste sünniaastapäevale pühendatud konverentsil.

Hindamiseks laekus 28 kompositsiooni kaheksalt täiskasvanult ja kaheksalt õpilaselt.

Žürii koosseisu kuulusid:
*Tartumaa staažikas muusikaõpetaja Inge Lahtmets,
*helilooja, õppejõud, R.Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat aastal 2016 Andres Lemba,
*TÜ Viljandi kultuuriakadeemia Carl Orffi pedagoogika, rütmika- ja alushariduse muusikadidaktika õppejõud, R.Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat aastal 2010 Tuuli Jukk.

Õpilaste kategoorias tunnustati kõiki osalejaid, kohti välja ei jagatud.

Täiskasvanute kategooria:

I koht

Anne Ermast (Tallinna Kivimäe Põhikool) 3 tööd

II koht

Kadi Härma (Keila Kool) 3 tööd

III koht

Ülle Reinsoo (Lümanda Karu-Kati lasteaed)

Jätkuvat loomingulisust!