Kunstihariduse Ühing korraldab konverentsi Koos KUNSTIGA Koolis

18. juuni Kunstihariduse Ühing korraldab konverentsi Koos KUNSTIGA Koolis


Kunstihariduse Ühing korraldab konverentsi Koos KUNSTIGA Koolis

26. ja 27. augustil 2015 Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis

Konverentsiga toetatakse Kunstihariduse Ühingu , Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Muusikaõpetajate Liidu koostööd, kaardistatakse edaspidised koostöövõimalused õppe- ja kasvatustöös. Arendatakse õpetajate professionaalsust kujundava hindamise valdkonnas, jagatakse teiste Euroopa riikide kogemusi ja erialaaineliitude valdkonnaspetsialistidega.Konverentsi korraldamist Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond
Eelprogramm
26. august-Kunstiharidus ja hindamine
“Kunstihariduse vajalikkusest lapse loovuse arengus ja maailmapildi kujundamises”-peaesineja Kaido Ole, tegevkunstnik
“Riikliku õppekava rakendumisest, kunstiõpetajate arenguvõimalustest”-Piret Viirpalu, Tartu Ülikool
“KUNSTI ja ajaloo lõimumine”, uus gümnaasiumi õpik-Lauri Vahtre, ajaloolane
“Hindamisest Soome koolis”-Anne Susanna Lindström
“Kunstiõpetuse meetoditest ja hindamisest”-Edna Vahter, Tallinna Ülikool
“Hindamisvõimalustest gümnaasiumis”-Ene Runing, Viljandi Riigigümnaasium
“Hindamisest muusikas”-Kadi Härma, Eesti Muusikaõpetajate Liit
27. august - Koostöö ja uued meetodid
“Õpetaja kutse omistamisest, karjäärivõimalustest”-Margit Timakov, Õpetajate Liit
“Õpetajate koostööst, kunsti ja ajaloo lõimumine”-Madis Somelar, Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Selts
“Kunsti ja ajaloo õppematerjalid”-Liis Reier
“Kooli kunsti ainekava, õpetamise meetoditest gümnaasiumis ja hindamisest loovainetes”-Indrek Raudsepp, Tabasalu Ühisgümnaasium
“Huvitavast kunstitunnis gümnaasiumis”-Marju Liidja
“IT ja kunstitund”-Hanna Toom, Tallinna Ühisgümnaasium
KOKKUVÕTE.
Kunstihariduse Ühingu liikmete nõupidamine, uue juhatuse valimine

Osalustasu 15 € kanda  KÜ kontole Swedbank EE352200221014507226

Registreerimine kuni 18.juunini järgneval lingil

https://goo.gl/LYJDOs

Konverentsi teade