Küsimus õpetajatele: “Kas numbrilised hinded tuleks kaotada?”

20. apr. Küsimus õpetajatele: “Kas numbrilised hinded tuleks kaotada?”


Eesti Muusikaõpetajate Liidu seisukoht on järgmine:

Eesti Muusikaõpetajate Liidu seisukoht on järgmine: kujundava või hindelise hindamise kaotamine mistahes aines vähendab aine tõsiseltvõetavust, autoriteeti ja väärtust nii õpilaste, vanemate kui õpetajate seas. Kahjuks ei adu süsteemi propageerijad, et muusika toetab kõikide teiste ainete omandamist. Arvan, et me võiksime näha kaugemale juba täna, et mitte kahetseda tänaseid otsuseid tulevikus.

Jutt sellest, et aines motivatsioon ei kao, ei vasta tõele - suuremat tähelepanu hakkavad pälvima nö päris ained, milles toimuvad riigieksamid ja milles saab reaalset tagasisidet hinde näol. Ka see argument, et arvestuse saamiseks tuleb kõik läbitud teemad/tööd/loomingulised katsetused/laulud arvestuse saamiseks ära vastata, ei veena. Kuhu jääb õpilase individuaalse arengu toetamine, premeerimine esinemiste eest, aktiivne õppeprotsessis osalemise tunnustamine? Seda pole võimalik teha A/MA- süsteemis.

Vastavalt muusika ainekavale ei hinnata lapse loomupäraseid andeid, nt viisipidamist, vaid nende arengut ja seda, kas laps on musitseerides õnnelik, kas ta on omandanud mingi oskuse ja muusikaarmastuse edasiseks eluks.

Väljavõte EMÕ Liidu 2013.a läbiviidud küsitluse (osales 116 õpetajat) kokkuvõttest:

„Muusikatund on paljudes koolides just see tore aine, kus on lihtne häid hindeid saada. Mõnes aines võiks ju jääda võimalus pisut lihtsama vaevaga eduelamust saada“

„Ei näe põhjust, miks peaks muusikas olema teistsugune hindamisjuhend kui teistes ainetes. Lapsi motiveerib hindeline tagasiside. Vanemaid tegelikult ka.“

Õpilaste arvamused samast küsitlusest, osales 3136 õpilast.

¢ Muusikas on samamoodi mõisted nagu teistes aineteski ja selletõttu peaks olema seal samasugune hindamine nagu teisteski ainetes.

¢ Sest mõnel inimesel ongi ainult muusikas head hinded, ülejäänud mitte. Säiliks vähemalt ühes aines hea tunne.

Täies mahus artikli leiab siit: http://www.ohtuleht.ee/799962/kusimus-opetajatele-kas-numbrilised-hinded-tuleks-kaotada .