Laulupeoteemalise küsitluse kokkuvõte

24. jaan. Laulupeoteemalise küsitluse kokkuvõte


2019. aasta oktoobris viis Eesti Muusikaõpetajate Liit koolikooride dirigentide seas läbi laulupeoteemalise küsitluse, mille tulemusel sõnastas oma seisukohad ja ettepanekud, et koolikooride osavõtt laulupeoprotsessist ladusamaks muuta.

Kokkuvõtte küsitluse tulemustest leiab lisatud failist.

Täname kõiki vastanuid ja kaasamõtlejaid!