MTÜ Eesti Muusikaõpetajate Liidu koolituspäevad “Praktikult praktikule”

10. märts MTÜ Eesti Muusikaõpetajate Liidu koolituspäevad “Praktikult praktikule”


17.-18. märtsil 2017 a. toimub Viljandis koolitusprojekt programmide „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ ja „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames. Sihtgrupp EMÕ Liidu volikogu liikmed.

Praktikult praktikule

17.-18.märts 2017 Viljandis päevakord