Muusikat ja liikumist saab õppida ka muinasjutte läbi mängides