Riiklike haridusstipendiumite konkurss

02. nov. Riiklike haridusstipendiumite konkurss


15. novembrini saavad riiklikke haridusstipendiume suurusega kuni 11 000 eurot taotleda Eesti üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajad ning tugispetsialistid. Välja antakse kuni viis stipendiumi ning need on mõeldud kasutamiseks 2022. aastal kasutusajaga kuni kuus kuud.

Stipendiumile kandideerimisel tuleb valida üks prioriteetne teema, millega omakorda siduda täpsem arendusteema. 2021. prioriteetsed teemad on: digipedagoogika rakendamine, õpikäsitus ja selle muutumise toetamine ning kaasava hariduse rakendamine. Stipendium on hea võimalus mitmesuguste parimate praktikate (nt distantsõpe, põimõpe jne) analüüsimiseks ja arendamiseks.

Stipendiumile saavad kandideerida õpetajad ja tugispetsialistid, kes vastavad kvalifikatsiooninõuetele ning on töötanud oma ametikohal vähemalt viis aastat.

Lisainfo ja taotlusvorm: https://www.hm.ee/et/haridusstipendium

Kontakt: Annike.Soodla@hm.ee või 735 4016


Aivi Jürgenson
Strateegilise planeerimise ja kommunikatsiooniosakond
Kommunikatsioonivaldkonna konsultant
Haridus- ja Teadusministeerium
tel 735 0157
aivi.jurgenson@hm.ee