Üle-eestiline muuseumihariduse infopäev

22. mai Üle-eestiline muuseumihariduse infopäev


Eesti Kunstimuuseumi üle-eestiline muuseumihariduse infopäev „Virtuaalne ja reaalne – uuendusmeelne muuseum“ toimub 27. augustil kell 10.00–17.00 veebi vahendusel.

Veebinaril tutvustavad muuseumid üle Eesti oma järgmise õppeaasta haridusprogramme ning annavad soovitusi ja praktilisi nõuandeid, kuidas saavad muuseumid kooliharidust erinevates ainevaldkondades toetada. Olgu selleks e-tund, virtuaalne ekskursioon või autentne muuseumikülastus.

Muuseumihariduse infopäeva veebinari 25-minutilistel sessioonidel tutvustavad muuseumid terve päeva vältel oma haridusprogramme erinevate vanuseastmete õpetajatele.

Päeva avaloengul selgitab ja näitlikustab ajuteadlane Jaan Aru virtuaalse mõju reaalsele. Päeva teises pooles arutleb Martin Saar, Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja ja keemiaõpetaja, kevadise koduõppe järelkaja ning e-õppe teemadel.

Kava kodulehel: https://kunstimuuseum.ekm.ee/muuseumihariduse-infopaev/

Infopäeval osalevad muuseumid: Eesti Kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum, A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Maaelumuuseumid, Eesti Meremuuseum, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu, Tallinna Linnamuuseum, Tartu Ülikooli muuseum jt.

Üritus on õpetajatele tasuta.
Vajalik on eelregistreerimine.

Sündmusele regisreerimine: https://bit.ly/EKMHariduseInfopäev2020

Info kodulehel

Üritus Facebookis

Muuseumihariduse infopäev Eesti Rahva Muuseumis toimub 21. augustil kell 11–15. Haridusmess leiab aset ERMi A-sissepääsu juures õues (nn noka all) järgides kõiki ohutusreegleid. Messiga samaaegselt toimuvad ERMi õppeklassides töötoad. Rohkem teavet Eesti Rahva Muuseumi infopäeva kohta siin

Lisainfo:

Kadri Piirimäe

Kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist

Eesti Kunstimuuseum

Tel +372 5341 4812

kadri.piirimae@ekm.ee  

kunstimuuseum.ekm.ee