Uurimistöö küsimustik

31. dets. Uurimistöö küsimustik


Olen Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane Jaana Jurtšenkova ja mul oleks väga vaja asjatundjate arvamusi. Nimelt on mul käsil aastatöö (uurimistöö), mis käsitleb laste vokaalprobleeme. Kuna te tegelete lastega iga päev, saaksite ehk jagada mulle oma kogemust ja tarkust, täites selle küsimustiku, millele vastamine võtab aega u 15 minutit. Olen Teile väga tänulik!

Tervitades ja rahulikku aasta lõppu soovides
Jaana Jurtšenkova
Pärnu Sütevaka HG