XI Üleriigiline muusikaolümpiaad 2022

15. veebr. XI Üleriigiline muusikaolümpiaad 2022


Lõppvoor toimub 4.-5. märtsil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias aadressil Tatari tn 13, Tallinn.

Järgnevas dokumendis on piirkondliku vooru tulemuste põhjal lõppvooru kutsutute nimekiri, lõppvooru päevakava ja muu oluline info:

Ene Kangron
XI Muusikaolümpiaadi toimkonna juht
Tallinnas, 14. veebruaril 2022